Terecht gezakt voor examen

Posted on 28 augustus 2017

7


De rechter heeft geoordeeld dat een vwo-scholiere uit Breda terecht gezakt is voor haar eindexamen. Voor het vak Frans haalde ze net te weinig punten. Waardoor ze uiteindelijk voor haar hele eindexamen is gezakt. Om dat examen was het een en ander te doen. Op sommige vragen bleken meerdere goede antwoorden mogelijk. De ophoging die het College Voor Toetsing en Examens (CVTE) had toegekend, was voor de scholiere net niet voldoende. 

Een uitspraak van de rechter heb je te accepteren. Dat geldt ook voor de scholiere in kwestie. Ik heb me niet in de uitspraak verdiept. Er valt vast veel over te zeggen. Want iedere uitspraak is arbitrair. En voor de dame in kwestie is de uitspraak hoe dan ook teleurstellend. Maar het is niet de uitspraak zelf waar ik me al dan niet druk over maak.

Ieder examen is arbitrair. En de manier waarop het wordt beoordeeld ook. Hoe dik nakijkmodellen ook zijn, hoe objectief docenten ook proberen te zijn, er is altijd ruimte voor discussie. Altijd! Daarom is het maar goed dat het slagen van een leerling niet afhangt van een vraag tijdens een examen Frans. Maar van heel veel cijfers. Tijdens heel veel toetsen en examens. Niemand zakt vanwege één goed of fout antwoord. Dat is alleen maar statistiek.

Ik ben blij met de uitspraak van de rechter. En echt niet alleen omdat blijkt dat het CVTE zich aan de regels houdt. Ik vind de schijn van absolute objectiviteit sowieso al vreselijk. Van iedere toets moet een nakijkmodel (het liefst tot drie cijfers achter de komma) worden gemaakt. Wat daar in staat is goed. Wat daar niet in staat is fout. Het is vrijwel onmogelijk om zo objectief te toetsen. Het kost alleen ongelofelijk veel werk. En werkt de juridisering van het onderwijs in de hand. Is dat wat we willen?

Ik ga mijn boekje te buiten. Maar ik durf de volgende stelling aan. Ik beweer dat een team goede docenten vrij nauwkeurig kan bepalen of een leerling geslaagd of gezakt is. Ook zonder al die modellen. Natuurlijk pleit ik niet voor de afschaffing van objectieve criteria. Maar naar de rechter gaan omdat je gezakt zou zijn vanwege 0,1 punt minder op een examen van een van de vakken is echt flauwekul. Een diploma is echt meer dan het uitrekenen van een gemiddelde.

 

 

 

Posted in: Uncategorized