Is dit nu politiek?

juni 16, 2020

12

Tijdens een debat over Corona, hebben de SP en de PvdA een motie ingediend. Deze motie vraagt zorgverleners structureel meer te waarderen. Vandaag wordt over die motie gestemd. Hoofdelijk nog wel. Dat wil zeggen dat ieder kamerlid afzonderlijk moet zeggen voor of tegen de motie te zijn. Maar wie stemt in Godsnaam tegen zo’n motie? We vinden […]

Posted in: Uncategorized

Welkom terug

juni 2, 2020

1

Over onderwijs in Corona-tijd valt veel te zeggen. Over de stress die het oplevert als je moet werken onder volkomen andere omstandigheden. Over de mogelijkheden en onmogelijkheden van online lessen. Over vermeende leerachterstanden, aangepaste toetsroosters, overgangsnormen en andere flauwekul. De echte stress zit hem in het missen van de ander. En daar komt vandaag (gedeeltelijk) […]

Posted in: Uncategorized

Het gaat beter als wij een stapje terug doen

mei 15, 2020

3

Ik vond het toch wel een opmerkelijk bericht. We dachten dat het veel slechter met kinderen zou gaan tijdens de Corona-crisis. Volgens jeugdhulpbestuurder Peter Dijkshoorn zijn die signalen er niet. Sterker nog. “Het gaat met veel kinderen blijkbaar beter als wij een stapje terugdoen.” Die conclusie mag verrassend genoemd worden. Al moest ik denken aan […]

Posted in: Uncategorized

Wegvallen zorgvraag GGZ

mei 7, 2020

2

Tijdens de coronacrisis is de vraag naar GGZ-hulp flink afgenomen. Reden voor bestuursvoorzitter Jacobine Geel van GGZ-Nederland om aan de bel te trekken. Volgens haar zouden ketenpartners als huisartsen actief moeten helpen kwetsbare mensen op te sporen en dan door te verwijzen. “Alle zorg die nu in de wachtstand zit of vertraagd is, levert straks […]

Posted in: Uncategorized

Geen kind valt buiten de boot

mei 1, 2020

1

“Geen kind valt buiten de boot. Dat is en blijft ons uitgangspunt.” Met deze woorden reageert een wethouder van een middelgrote gemeente in de pers op een miljoenentekort binnen de jeugdzorg. Dat klinkt prima natuurlijk. Want wie kan het daar mee oneens zijn? Maar is deze uitspraak een beleidskeuze? Of is het bij nader inzien […]

Posted in: Uncategorized

Ritalin zonder goede diagnostiek

april 26, 2020

1

Tussen 2003 en 2013 is het aantal kinderen met de diagnose ADHD vertienvoudigd. Dat was al langer bekend. Maar toch reden genoeg om eens goed te onderzoeken of dat allemaal wel zorgvuldig gegaan is. Veel kinderen kregen (krijgen) Ritalin voorgeschreven. Ritalin is een amfetamine achtige stof. Je mag hopen dat men bij het voorschrijven van […]

Posted in: Uncategorized

Mens, wat ben je mooi

april 9, 2020

2

Als ik in Den Haag moet zijn, slaap ik in een complex met kleine appartementjes. Ik ‘woon’ op de begane grond vlak bij de hoofdingang. Ik ken mijn buurvrouw niet. Ik ken alleen haar naam van het bordje op haar deur. Naast haar deur heeft ze een tafeltje gezet. Op dat tafeltje staan verschillende producten. […]

Posted in: Uncategorized

Ik ben omdat wij zijn

maart 27, 2020

2

Onze westerse samenleving kan veel leren van de manier waarop men in Afrika met elkaar omgaat. De Afrikaanse manier van gemeenschapsdenken heet Ubuntu. En is samen te vatten met een zin. ‘Ik ben omdat wij zijn.’ Een mens is ten diepste een sociaal wezen. Een mens kan niet echt bestaan zonder deel uit te maken […]

Posted in: Uncategorized

Excellent thuis onderwijs

maart 17, 2020

6

Dat het noodzakelijk is dat snap ik. Maar het is ook knap vervelend. Min of meer gedwongen thuis werken is geen pretje. Maar we maken er het beste van. De koffie is in elk geval goed. En via telefoon en internet is gelukkig veel mogelijk. Voor kinderen is het helemaal vervelend. Thuis van school lijkt […]

Posted in: Uncategorized

Corona en (jeugd)zorg

maart 15, 2020

4

In een tijd dat de verspreiding van Corona pandemische vormen aanneemt is het niet zo vreemd. Vrijwel alle aandacht van gemeenten gaat uit naar het draaiende houden van de interne organisatie, het al dan niet in aangepaste vorm faciliteren van het democratisch proces en het voorbereiden op kwesties rondom veiligheid en openbare orde. Op de […]

Posted in: Uncategorized