Weg met het leenstelsel, de basisbeurs is terug

maart 9, 2023

6

Onlangs sprak de Tweede Kamer over de herinvoering van de basisbeurs. Dit was mijn bijdrage: Volgens de katholiek-sociale leer is de mens geen individu maar een persoon, een mens in relatie tot de ander — de ‘ander’ met een kleine letter en wat mij betreft ook met een grote letter. Een mens is onlosmakelijk verbonden […]

Posted in: Uncategorized

Rechtsbescherming in de jeugdbescherming

februari 2, 2023

2

Op dertig januari sprak de Tweede Kamer over de nota ‘Recht doen waar recht ontbreekt.’ Dit is mijn bijdrage Je hebt leugens, verdomde leugens. En dan heb je statistiek. De kern van dit debat lijkt de vraag of mensen door de toeslagen affaire zo in de problemen gekomen zijn dat zelfs hun kind uit huis […]

Posted in: Uncategorized

Begrotingsbehandeling migratie

november 7, 2022

9

De Tweede Kamer sprak over migratie en asiel. Dit was mijn bijdrage: “De grenzen van mijn taal, betekenen de grenzen van mijn wereld.” Dat zei de Oostenrijkse filosoof Wittgenstein. Veel problemen in de filosofie zouden ontstaan door vergissingen in het spreken en schrijven over de wereld. Wat hem tot de conclusie brengt dat “waarover je […]

Posted in: Uncategorized

Valse verwachtingen

oktober 20, 2022

3

De Tweede Kamer sprak deze week over het leerlingenvervoer. Op zich is dat al opmerkelijk. Want sinds 1987 is het vervoer van leerlingen een taak van de gemeente. Net zoals bijvoorbeeld de groenvoorziening of het onderhoud van sportvelden. De Tweede Kamer gaat er gewoonweg niet over. Tenzij we de wet zouden veranderen en leerlingenvervoer voortaan […]

Posted in: Uncategorized

Barmhartigheid is goed. Rechtvaardigheid is beter

oktober 19, 2022

3

Op 19 oktober sprak de commissie J&V over vreemdelingen- en asielbeleid. Dit was mijn bijdrage: Het blijkt nog niet mee te vallen op een heldere en genuanceerde toon te spreken over vluchtelingen. En dat hangt samen met het beeld dat we van vluchtelingen hebben. Sommigen lijken te denken dat vluchtelingen willoze slachtoffers van de omstandigheden […]

Posted in: Uncategorized

Bijdrage aan het debat over de staat van het onderwijs.

juni 28, 2022

7

In het evangelie van Mattheus vertelt Jezus een parabel. Een gelijkenis. “Er was eens een zaaier. Hij ging uit om te zaaien. Een deel van het zaad viel op de weg. De vogels pikten het op. Of het werd vertrapt. Een ander deel viel op de rotsen. Dat zaad kwam wel op. Maar kon geen […]

Posted in: Uncategorized

Vrijheid in verbondenheid

juni 14, 2022

1

Dit jaar startte de landelijke vijf mei viering in Oss. Een prachtig programma (live op televisie), bom vol kunst, dans, poëzie, muziek en lezingen. Het thema dit jaar was ‘vrijheid in verbondenheid’. Een perfect gekozen thema. Zeker in deze tijd van individualisatie. Want zonder verbondenheid bestaat geen echte vrijheid. En zeker geen gezonde samenleving. Zonder […]

Posted in: Uncategorized

Commissiedebat over NPO gelden

mei 24, 2022

5

Vandaag sprak de Tweede Kamer over de zogenaamde npo middelen. Dit was mijn bijdrage: Een aantal jaren geleden kwam mijn neefje op bezoek in Den Haag. En uiteraard liet ik hem de Tweede Kamer en de directe omgeving daarvan zien. Zo ook het oude huis van Johan van Oldenbarneveld, dat nu onderdeel maakt van het […]

Posted in: Uncategorized

Bijdrage debat over de jeugdzorg. “Saving lives, saving costs”

mei 18, 2022

4

Vandaag sprak de Tweede Kamer over de jeugdzorg. Hierbij mijn bijdrage: Volgens mij was het president Obama die zei: “Saving Lives, saving costs.” Vrij vertaald zei hij dat betere zorg ook goedkopere zorg is. Maar wel in die volgorde. En ik denk dat hij daar gelijk in had. Het zijn eenvoudige economische wetten. De vraag […]

Posted in: Uncategorized

Bijdrage debat uithuisplaatsingen

mei 12, 2022

5

Vandaag sprak de Tweede Kamer over problemen met uithuisplaatsingen. Dit was mijn bijdrage: Het is geen nieuwe maar wel een treurige conclusie. Armoede en geldproblemen spelen een rol in 40% van de meldingen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Het is een van de grootste risicofactoren bij opvoedmoeilijkheden. Dat schreef de Raad in 2016. Maar […]

Posted in: Uncategorized