Een goed begin

januari 18, 2017

0

Zeven uur ’s morgens en ik parkeer mijn auto bij gasterij tHuis in Haren. Eigenaar Jan van Houwelingen had me uitgenodigd om over de dijk naar Megen te wandelen en daar met de zusters Clarissen de morgenviering mee te vieren. Het vroor een graad of vijf. De wandeling was heerlijk. Het welkom bij de zusters hartelijk. Toch […]

Posted in: Uncategorized

Oud is goud

januari 16, 2017

5

Laten we er maar niet omheen draaien. Zonder de grote groep oudere vrijwilligers, mantelzorgers en (oppas) opa’s en oma’s, zou onze maatschappij niet kunnen functioneren. Het schijnt dat ouderen soms als lastig of als kostenpost worden gezien. Niet in de laatste plaats door henzelf. Maar de waarheid is dat ze met hun talent én tijd […]

Posted in: Uncategorized

Eindelijk een echte scout!

januari 13, 2017

2

Ze heeft er best lang op gewacht. Maar morgen is het zover. Onze dochter wordt geïnstalleerd als scout bij de Osse Titus Brandsmagroep. Helaas kan ik er niet bij zijn. Het CDA-congres kon niet verzet worden. Maar wat ben ik trots op onze dochter. Ik verheug me nu al op alle verhalen. Zo’n installatie is best […]

Posted in: Uncategorized

Senioren

januari 11, 2017

4

Net als veel politieke partijen kent het CDA een zogenaamd senioren netwerk. Een groep partijleden die met elkaar nadenkt over relevante thema’s zoals zorg, politiek, inkomen en werkgelegenheid. Vanavond kwam het netwerk bijeen rondom het thema ‘gezond je pensioen halen’. Als een van de drie sprekers mocht ik te gast zijn. Over het onderwerp werden veel […]

Posted in: Uncategorized

Roze jaar in Oss en ‘s-Hertogenbosch

januari 10, 2017

1

Het was een beetje wennen. Ik geef het toe. Ik ben een dag of tien geen wethouder meer. Dus was ik als geïnteresseerde burger aanwezig bij de aftrap van het ‘Roze Jaar’ in Oss en ‘s-Hertogenbosch.  Een jaar waarin we extra stilstaan bij het belang van acceptatie van alle mensen, ongeacht hun geaardheid. Het was een beetje […]

Posted in: Uncategorized

Zalig kerstfeest

december 24, 2016

2

Met kerst vieren we dat het licht, door de geboorte van een onschuldig kind, terugkeert in de wereld. Het kind, geboren in een stal en omgeven door eenvoudige herders en beesten, leert ons dat liefde wint van duisternis. Dat we het in deze wereld moeten hebben van die liefde. En dat oplossingen niet gevonden worden […]

Posted in: Uncategorized

Jihad de voorstelling

december 19, 2016

2

Muisstil waren ze. Anderhalf uur lang. Een grote theaterzaal vol leerlingen van het Leer-Werktraject van het VMBO. Dat is al een hele prestatie op zich. Maar de theatermakers wisten de leerlingen te raken. Een aantal was tot tranen toe geroerd. Het voelen zette aan tot denken. De thema’s waren er ook wel naar. Radicalisering en vervreemding, […]

Posted in: Uncategorized