Bijdrage debat over de jeugdzorg. “Saving lives, saving costs”

mei 18, 2022

4

Vandaag sprak de Tweede Kamer over de jeugdzorg. Hierbij mijn bijdrage: Volgens mij was het president Obama die zei: “Saving Lives, saving costs.” Vrij vertaald zei hij dat betere zorg ook goedkopere zorg is. Maar wel in die volgorde. En ik denk dat hij daar gelijk in had. Het zijn eenvoudige economische wetten. De vraag […]

Posted in: Uncategorized

Bijdrage debat uithuisplaatsingen

mei 12, 2022

5

Vandaag sprak de Tweede Kamer over problemen met uithuisplaatsingen. Dit was mijn bijdrage: Het is geen nieuwe maar wel een treurige conclusie. Armoede en geldproblemen spelen een rol in 40% van de meldingen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Het is een van de grootste risicofactoren bij opvoedmoeilijkheden. Dat schreef de Raad in 2016. Maar […]

Posted in: Uncategorized

Zwijgbedingen in de (jeugd)zorg

april 20, 2022

0

Vandaag sprak de Tweede Kamer over de wijziging van wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Ik voerde dit debat mede namens de heer Ceder van de Christen Unie. Het is een bekend schilderij van ShoshannahBrombacher. Twee Joodse mannen zitten schijnbaar zwijgend tegenover elkaar aan tafel. Van buiten schijnt een blauw licht […]

Posted in: Uncategorized

Bijdrage aan het debat over curriculum herziening

april 6, 2022

5

Ik kom uit een onderwijsfamilie. Vijf generaties lang, van moederszijde, alle vaders, moeders, kinderen en partners zijn of waren werkzaam in het onderwijs. Dat heeft lang geleden nog een heel familie interview opgeleverd in het AOB blad. Nou, dan kun je tevreden de kist in mag ik je zeggen. Dat is toch een beetje ‘the […]

Posted in: Uncategorized

Bijdrage passend onderwijs

maart 30, 2022

1

De aanmeldingen zijn weer voorbij. Leerlingen voor het volgend schooljaar zijn weer ingeschreven. Tijdens de open dagen en voorlichtingsavonden zijn stevige beloften gedaan. “Het kind staat bij ons centraal.” “Hier maken we werk van gepersonaliseerd leren.” “Hier hebben we een professionele zorgstructuur voor iedere ondersteuningsbehoefte voor ieder kind.” Maar, laten we eerlijk zijn. Deze mooie […]

Posted in: Uncategorized

Betaalbare zorg

maart 21, 2022

4

Deze bijdrage is uitgesproken tijdens de behandeling van de initiatief nota van Joba van den Berg over behoud van solidariteit in de zorg. Politiek is keuzes maken in schaarste. Onze ambities kunnen grenzeloos zijn. En onze wensen zijn dat zeker. De hoeveelheid middelen in menskracht, tijd, geld en energie zijn dat nooit. Het is onze […]

Posted in: Uncategorized

Sociale Veiligheid op scholen

maart 9, 2022

2

Dat mensen individueel en in groepsverband in staat zijn tot verschrikkelijke dingen is bekend. Homo Homini Lupus est. De mens is de mens een wolf. Of kan dat in ieder geval zijn. Philip Zimbardo, hoogleraar aan de universiteit van Stanford, bedacht een experiment. Het zogenaamde Stanford Prison Experiment. Studenten werden in een gevangenissetting gezet en […]

Posted in: Uncategorized

Commissiedebat examens (duimregeling)

januari 26, 2022

4

Op 26-1-2022n sprak de commissie OCW over de examens in het voortgezet onderwijs. Dit was mijn bijdrage. Allereerst moet ik onze minister feliciteren. Met zijn ministerspost natuurlijk. Maar ook met zijn ragfijne politieke antenne. Aangevoeld dat er breed draagvlak zou zijn voor de zogenaamde duimregeling heeft hij besloten zijn besluit ruim voor het debat naar […]

Posted in: Uncategorized

Bijdrage begroting SZW

december 1, 2021

3

Op 30 november sprak de Tweede Kamer over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mijn bijdrage had betrekking op schulden en armoede. En is hier 👇🏼 te lezen. Wie in de Bossche Sint Jan loopt, en omhoog kijkt op het hoogste punt van de kathedraal, ziet daar (geschilderd weliswaar) het oog van God. Waar […]

Posted in: Uncategorized

Bijdrage jeugdzorg

november 30, 2021

9

Op 29 november sprak de Tweede Kamer over de jeugdzorg. Dit was mijn bijdrage: Van het concert des levens krijgt niemand een program. Een bordje met die tekst hing vroeger bij mijn oma op het toilet. Als kind vroeg ik wat dat betekende. “Nou, jungske, het leven heeft mooie en minder mooie dingen voor ons […]

Posted in: Uncategorized