Nauwelijks zicht op besteding zorggeld

december 17, 2019

2

Gemeenten hebben nauwelijks zicht op de besteding van zorggelden. Dat stellen Reporter Radio, Follow The Money en Pointer na onderzoek. Uit onderzoek blijkt dat 85 grote zorgbedrijven de afgelopen jaren ruim tien procent per jaar winst gemaakt hebben. In de woorden van hoogleraar bestuursrecht Menno Fenger: “We hebben de sluizen flink open gehad. En dat […]

Posted in: Uncategorized

Het idee lijkt goed, maar wat doet het met mensen?

december 5, 2019

1

Als we in Nederland ergens goed in zijn, dan is het wel het volgende. We zien een probleem dat we willen oplossen. En dan bedenken we maatregelen die daar (op papier) voor kunnen zorgen. In den Haag zijn dat meestal financiële maatregelen of zijn dat nieuwe regels. Als het een beetje mee zit kijken we […]

Posted in: Uncategorized

Twee mooie moties

december 3, 2019

1

Tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heb ik twee moties ingediend. Allebei samen met Jasper van Dijk. Een over de mogelijkheid tot het kwijtschelden van alle door de overheid gecreëerde en oninbare verhogingen op schulden. En een over de effecten van de kostendelersnorm. Beide moties werden door de staatssecretaris ontraden. Dat wil zeggen […]

Posted in: Uncategorized

Uitzonderingsjaar

november 30, 2019

4

Dat de overheid zelf een van de grootste veroorzakers van schulden is, dat is inmiddels algemeen bekend. Van de belastingdienst via de SVB en het CJIB naar de gemeenten, de overheid in al haar verschijningsvormen kan vorderingen op mensen hebben en vaak ook nog (administratief) verhogen. Dat brengt en houdt mensen in problemen. In de […]

Posted in: Uncategorized

Vrouwelijke genitale verminking

november 26, 2019

1

Tijdens de begrotingsbehandeling ‘jeugd’ heb ik gesproken over vrouwelijke genitale verminking. Binnen sommige culturen is het niet ongewoon het mes te zetten in vrouwelijke geslachtsdelen en daar onherstelbare schade toe te brengen. Uiteraard is dat verboden. Maar dat betekent niet dat het niet voorkomt. Het komt zeker voor. Niet alleen tijdens een vakantie in het […]

Posted in: Uncategorized

Ja!

november 23, 2019

1

“Vanavond wil ik het over de liefde hebben”, zo begon Nasrdin Dchar zijn voorstelling ‘ja’ vanavond in de Osse lievekamp. “Vanavond wil ik het over de liefde hebben. Maar er zit me iets dwars.” ‘Ja’ is een ontroerende voorstelling over liefde, schaamte, schuldgevoel, culturele verschillen, hoop en vooral over de liefde. Er zijn nog kaarten […]

Posted in: Uncategorized

Moties WGO-Jeugd

november 19, 2019

1

Gisteren sprak de Tweede Kamer tijdens een zogenaamd Wetgevend Overleg over de begroting van VWS en meer specifiek het onderdeel jeugdzorg. Mijn bijdrage vind je hier. Tijdens het debat heb ik de volgende moties ingediend.   Genitale verminking (CDA/PVV) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat genitale verminking van meisjes binnen onder andere de Somalische […]

Posted in: Uncategorized