Top 100 aanpak in de jeugdzorg

juli 21, 2020

0

Amsterdam kent de zogenaamde top 600 aanpak. Dat is een speciale aanpak voor 600 mensen die het afgelopen jaar relatief veel High Impact delicten hebben gepleegd. Om die delicten terug te dringen werkt de gemeente samen met politie, openbaar ministerie, GGD en andere partners. En ieder persoon op die lijst heeft een eigen regisseur die […]

Posted in: Uncategorized

Waar gaan de centen voor de jeugdzorg heen?

juli 16, 2020

3

Gemeenten weten heel nauwkeurig waar het geld voor de jeugdzorg aan besteed wordt. Tenminste dat zou je hopen en verwachten. Onderzoeken waar ik in de Tweede Kamer om heb gevraagd, geven zeker een beeld. Maar het beeld is verre van compleet. Wethouders geven aan (soms met grappige filmpjes), dat het water hen aan de lippen […]

Posted in: Uncategorized

Recht op jeugdzorg

juli 15, 2020

1

Voor 2015 was het helder. Een kind dat zorg nodig had, had recht op jeugdzorg. En wat jeugdzorg dan was, dat was helder omschreven. Met de decentralisaties werden gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor onze jeugd. En werd het recht op zorg in de wet veranderd in een plicht tot zorgen. En wat allemaal onder […]

Posted in: Uncategorized

Autonome groei van jeugdzorg

juli 14, 2020

4

Ik schrijf er vaker over. De kosten van de jeugdzorg lopen uit de hand. Daar zijn meerdere oorzaken voor. Maar een van de belangrijkste oorzaken is de enorme groei van het aantal kinderen dat professionele hulp nodig schijnt te hebben om gezond volwassen te worden. Nog niet zo lang geleden kreeg een op de zevenentwintig […]

Posted in: Uncategorized

Dure jeugdzorg als maatschappelijk probleem

juli 12, 2020

3

De tekorten op de jeugdzorg zijn maar moeilijk onder controle te krijgen. Er gaat meer geld dan ooit naar de jeugdzorg. Veel meer nog dan voor de decentralisaties. Maar genoeg lijkt het niet. En het einde van de groei lijkt nog niet in zicht. Soms zijn politieke keuzes of organisatorische problemen als oorzaak aan te […]

Posted in: Uncategorized

Is dit nu politiek?

juni 16, 2020

13

Tijdens een debat over Corona, hebben de SP en de PvdA een motie ingediend. Deze motie vraagt zorgverleners structureel meer te waarderen. Vandaag wordt over die motie gestemd. Hoofdelijk nog wel. Dat wil zeggen dat ieder kamerlid afzonderlijk moet zeggen voor of tegen de motie te zijn. Maar wie stemt in Godsnaam tegen zo’n motie? We vinden […]

Posted in: Uncategorized

Welkom terug

juni 2, 2020

1

Over onderwijs in Corona-tijd valt veel te zeggen. Over de stress die het oplevert als je moet werken onder volkomen andere omstandigheden. Over de mogelijkheden en onmogelijkheden van online lessen. Over vermeende leerachterstanden, aangepaste toetsroosters, overgangsnormen en andere flauwekul. De echte stress zit hem in het missen van de ander. En daar komt vandaag (gedeeltelijk) […]

Posted in: Uncategorized

Het gaat beter als wij een stapje terug doen

mei 15, 2020

3

Ik vond het toch wel een opmerkelijk bericht. We dachten dat het veel slechter met kinderen zou gaan tijdens de Corona-crisis. Volgens jeugdhulpbestuurder Peter Dijkshoorn zijn die signalen er niet. Sterker nog. “Het gaat met veel kinderen blijkbaar beter als wij een stapje terugdoen.” Die conclusie mag verrassend genoemd worden. Al moest ik denken aan […]

Posted in: Uncategorized

Wegvallen zorgvraag GGZ

mei 7, 2020

2

Tijdens de coronacrisis is de vraag naar GGZ-hulp flink afgenomen. Reden voor bestuursvoorzitter Jacobine Geel van GGZ-Nederland om aan de bel te trekken. Volgens haar zouden ketenpartners als huisartsen actief moeten helpen kwetsbare mensen op te sporen en dan door te verwijzen. “Alle zorg die nu in de wachtstand zit of vertraagd is, levert straks […]

Posted in: Uncategorized

Geen kind valt buiten de boot

mei 1, 2020

1

“Geen kind valt buiten de boot. Dat is en blijft ons uitgangspunt.” Met deze woorden reageert een wethouder van een middelgrote gemeente in de pers op een miljoenentekort binnen de jeugdzorg. Dat klinkt prima natuurlijk. Want wie kan het daar mee oneens zijn? Maar is deze uitspraak een beleidskeuze? Of is het bij nader inzien […]

Posted in: Uncategorized