Niet het instituut kerk, maar de gemeenschap

februari 2, 2018

7

In de afgeladen kerk van de Norbertijner abdij van Berne, werd vandaag afscheid genomen van emeritus abt Ton Baeten. Een man die in zijn tijd, tegen de stroom in, het progressieve geluid binnen de katholieke kerk vertegenwoordigde. Het ging hem niet om het instituut maar om de gemeenschap. Niet om de wet maar om de […]

Posted in: Uncategorized

Helden van de Raad

januari 30, 2018

2

Afgelopen zaterdag was ik in Maastricht. Samen met de lokale CDA afdeling bracht ik een werkbezoek en sprak ik voor een groep van zo’n zestig mensen over armoede en schulden. Mede door de perfecte organisatie werd het een topdag. En de discussie in de zaal met burgers en professionals was inhoudelijk sterk en lekker geanimeerd. Een mijnheer […]

Posted in: Uncategorized

Geen auto, geen TV, geen internet

januari 23, 2018

6

Tijdens een gesprek vanavond, stelde iemand een prikkelende vraag. “Stel je eens voor dat we een nieuw dorp zouden beginnen. Gewoon als gedachte-experiment. We laten geen auto’s toe. We bouwen gewoon een grote parkeergarage aan het begin van het dorp. Televisies zijn er ook niet. En internet alleen op zaterdag. Wat zou er dan gebeuren? […]

Posted in: Uncategorized

Vacatures genoeg. Voor iedereen?

januari 20, 2018

1

De crisis is voorbij. Daar lijkt het tenminste op. Toch zitten nog veel mensen zonder werk. Er schijnen volop vacatures te zijn en te komen. Werkgevers geven aan zelfs personeel uit andere (EU)landen te willen zoeken. Misschien is dat op een bepaalde manier begrijpelijk. En hebben werkzoekenden bijvoorbeeld niet de juiste opleiding. Maar als we […]

Posted in: Uncategorized

Bijdrage debat over soepelere bijstandsregels in Amsterdam

januari 18, 2018

1

Voorzitter,   Ik spreek mede namens de Christen Unie   Na het lezen van de brief van de staatssecretaris vroeg ik me af of dit debat nog doorgang zou vinden. Het CDA meende begrepen te hebben dat Amsterdam weigerde zich aan delen van de bijstands- dan wel participatiewet te houden. Maar, zo lees ik in het antwoord […]

Posted in: Uncategorized

Dagvaarding om ‘niks’

januari 12, 2018

5

Een voorbeeld uit de praktijk. Geleend van André Moerman, docent en jurist bij schuldinfo.nl. Een mens heeft een schuld van 0,76 Euro bij een drinkwaterbedrijf. Omdat men niet betaalt, wordt uiteindelijk een dagvaarding in gang gezet. Met proceskosten en overige kosten erbij, komt de totale schuld dan uit op 326 Euro en een beetje. Zo’n […]

Posted in: Uncategorized

Laat Peerke staan en verbinden

januari 10, 2018

1

Het standbeeld van Peerke Donders kan in de huidige vorm echt niet meer. Dat lezen we in het Brabants Dagblad. Het zou koloniale en raciale verhoudingen representeren die tegenwoordig uit de mode zijn. Volgens brievenschrijver Herman Fitters moet het beeld worden aangepast of zelfs worden verwijderd. Want hier zou een superieure witte man staan, die […]

Posted in: Uncategorized