Gejuich uit vele kelen

april 14, 2021

6

Dat wegens Corona leerlingen relatieve achterstanden hebben opgelopen, daar hoeft niemand me van te overtuigen. Ook niet van het feit dat er op veel scholen ook voor Corona de nodige zaken voor verbetering vatbaar waren. Er is nu ongelofelijk veel geld vrij gemaakt voor het onderwijs. Met deze miljarden kan men aan de slag om […]

Posted in: Uncategorized

Examentraining in plaats van lessen

april 12, 2021

2

Dat scholen mogen beslissen over de manier waarop ze invulling geven aan hun lestaak is me volstrekt helder. En dat geldt ook voor de manier waarop ze jongeren voorbereiden op hun examens. Maar als ik op twitter lees dat een docent geen les geeft aan examenklassen omdat de leerlingen examentraining hebben van een bijlesbureau, dan […]

Posted in: Uncategorized

Iets tussen hijgerigheid en lethargie

april 7, 2021

5

Het is niet eens zo lang geleden dat een mens om te weten hoe hij zich tot de werkelijkheid moest verhouden, afhankelijk was van de mensen waarmee hij zich verbonden voelde. Natuurlijk lazen veel mensen de krant. Daarin schreven gezaghebbende commentatoren wat een fatsoenlijk mens moest vinden en denken. En anders luisterde je naar de […]

Posted in: Uncategorized

Vragen over GGZ als lucratieve markt

maart 26, 2021

3

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de jeugd ggz een lucratieve markt blijkt te zijn voor durfinvesteerders 1.Wat is uw reactie op het feit dat durfkapitalisten de jeugd-ggz als een lucratieve markt zien? 1)2.Kunt u een overzicht geven van alle instellingen voor jeugd […]

Posted in: Uncategorized

Jeugd-GGZ als verdienmodel

maart 22, 2021

4

Natuurlijk, het is niet nieuw. Als drie jaar beweer ik in de Tweede Kamer dat met lichte ggz-zorg goud geld te verdienen valt terwijl kinderen met ingewikkelde problemen als een hete aardappel door het systeem geschoven worden. En natuurlijk is al veel langer bekend dat durfkapitalisten en investeringsmaatschappijen maar wat graag in deze lucratieve markt […]

Posted in: Uncategorized

Titus Brandsma en het echte wonder

maart 21, 2021

5

Maak een mens wijs dat een ander iets af wil pakken en hij zal je volgen. Het zal wel te maken hebben met ons reptielenbrein. Als we gewaarschuwd worden dat iemand aan onze spullen (of vrijheid vrouwen en kinderen) wil komen dan letten we wel op. Onze verre voorouders zouden het anders niet hebben overleefd. […]

Posted in: Uncategorized

Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf

januari 27, 2021

4

Samen met de SP heb ik een initiatief geschreven. Hier kunt u dat lezen. Dit initiatief heb ik in de Tweede Kamer ‘verdedigd’. Gelukkig kon het op brede steun rekenen. Natuurlijk waren er vragen. Maar de richting is duidelijk. En wordt gesteund door SP, CDA, PvdA, Groen Links, CU, D66, en 50+. Dat is mooi. […]

Posted in: Uncategorized

Bijdrage aan het debat over geweld in de jeugdzorg (commissie De Winter)

december 16, 2020

1

De afgelopen periode heb ik een aantal keer met lotgenoten gesproken. Met mensen dus die mij vertelden wat ze in het verleden in de jeugdzorg hebben meegemaakt. Veel is me bijgebleven en veel heeft me geraakt. Maar het diepst trof me het gevoel van mensen niet gezien, nauwelijks opgemerkt, ontkent te zijn. De ontkenning, de […]

Posted in: Uncategorized

Algemeen Overleg schulden en armoede

december 10, 2020

2

“Beschaving is het vermogen vernedering op te merken als die zich voordoet en de bereidheid de vernedering van anderen te helpen voorkomen.” Dit is een citaat van de Amerikaanse filosoof Richard Rorty. En het is wat mij betreft een raak citaat. Maar ook een citaat dat somber stemt. Want zo’n beschaafd landje zijn we wat dat betreft […]

Posted in: Uncategorized

Bijdrage begrotingsbehandeling VWS

december 3, 2020

1

Opvoeden is meer dan te eten geven. En zorgen is meer dan voorzien in primaire levensbehoeften. Opvoeden en zorgen is ten diepste relationeel. Niet voor niets vergelijkt de Vlaamse ethicus LinusVanlaere zorg met schaken. Niet in de zin van stukken die verschoven moeten worden. Niet in de zin van voor en tegenstanders. En al helemaal niet in […]

Posted in: Uncategorized