Browsing All Posts filed under »Uncategorized«

Bijdrage commissiedebat jeugdzorg

april 20, 2023

0

De problemen in de jeugdzorg zijn groot. Maar nieuw zijn ze niet. En, zoals mevrouw Sharon Stellaard in haar proefschrift aantoonde, blijken de oplossingen die wij hier bedenken al te vaak de oorzaken van nieuwe problemen. In de motie ‘boemerangbeleid’ riep ik daarom op zorgvuldigheid boven daadkracht te laten gaan. En bij het nemen van […]

Landelijk verbod op smartphones op school?

april 13, 2023

3

Op 12 april sprak de Tweede Kamer met een aantal ervaringsdeskundigen, wetenschappers en andere experts, over een mogelijk verbod op smartphones op school en in de klas. De wetenschap is duidelijk. Smartphones zijn extreem verslavend en vragen continu om aandacht. Leerlingen kunnen geen twee dingen tegelijkertijd doen en zijn niet zelfstandig in staat de prikkels […]

Bijdrage debat ‘passend onderwijs’.

april 5, 2023

5

Mensen die met een liberale blik naar het onderwijs kijken, zien onderwijs als een investering in de toekomst. Als een individuele leerroute die moet worden afgelegd om zo ver mogelijk te komen in dit leven. En moet worden betaald door de hardwerkende Nederlander met zuur verdiend belastinggeld. De school is dan een ‘bedrijf’ dat een […]

Bijdrage asieldebat 30 maart 2023

maart 30, 2023

2

Kent u het plaatje van een zwart blauwe jurk, waarvan andere, overduidelijk kleurenblinde figuren zweren dat hij goud van kleur is? Dat fenomeen heet kleurconstantie. De kleur die je ziet heeft alles te maken met de aannames die in je hersenen worden gemaakt. Alles wat je in je leven hebt meegemaakt is van invloed. Een […]

Weg met het leenstelsel, de basisbeurs is terug

maart 9, 2023

6

Onlangs sprak de Tweede Kamer over de herinvoering van de basisbeurs. Dit was mijn bijdrage: Volgens de katholiek-sociale leer is de mens geen individu maar een persoon, een mens in relatie tot de ander — de ‘ander’ met een kleine letter en wat mij betreft ook met een grote letter. Een mens is onlosmakelijk verbonden […]

Rechtsbescherming in de jeugdbescherming

februari 2, 2023

2

Op dertig januari sprak de Tweede Kamer over de nota ‘Recht doen waar recht ontbreekt.’ Dit is mijn bijdrage Je hebt leugens, verdomde leugens. En dan heb je statistiek. De kern van dit debat lijkt de vraag of mensen door de toeslagen affaire zo in de problemen gekomen zijn dat zelfs hun kind uit huis […]

Begrotingsbehandeling migratie

november 7, 2022

9

De Tweede Kamer sprak over migratie en asiel. Dit was mijn bijdrage: “De grenzen van mijn taal, betekenen de grenzen van mijn wereld.” Dat zei de Oostenrijkse filosoof Wittgenstein. Veel problemen in de filosofie zouden ontstaan door vergissingen in het spreken en schrijven over de wereld. Wat hem tot de conclusie brengt dat “waarover je […]

Valse verwachtingen

oktober 20, 2022

3

De Tweede Kamer sprak deze week over het leerlingenvervoer. Op zich is dat al opmerkelijk. Want sinds 1987 is het vervoer van leerlingen een taak van de gemeente. Net zoals bijvoorbeeld de groenvoorziening of het onderhoud van sportvelden. De Tweede Kamer gaat er gewoonweg niet over. Tenzij we de wet zouden veranderen en leerlingenvervoer voortaan […]

Barmhartigheid is goed. Rechtvaardigheid is beter

oktober 19, 2022

3

Op 19 oktober sprak de commissie J&V over vreemdelingen- en asielbeleid. Dit was mijn bijdrage: Het blijkt nog niet mee te vallen op een heldere en genuanceerde toon te spreken over vluchtelingen. En dat hangt samen met het beeld dat we van vluchtelingen hebben. Sommigen lijken te denken dat vluchtelingen willoze slachtoffers van de omstandigheden […]

Bijdrage aan het debat over de staat van het onderwijs.

juni 28, 2022

7

In het evangelie van Mattheus vertelt Jezus een parabel. Een gelijkenis. “Er was eens een zaaier. Hij ging uit om te zaaien. Een deel van het zaad viel op de weg. De vogels pikten het op. Of het werd vertrapt. Een ander deel viel op de rotsen. Dat zaad kwam wel op. Maar kon geen […]