Browsing All Posts filed under »Uncategorized«

Twee mooie moties

december 3, 2019

1

Tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heb ik twee moties ingediend. Allebei samen met Jasper van Dijk. Een over de mogelijkheid tot het kwijtschelden van alle door de overheid gecreëerde en oninbare verhogingen op schulden. En een over de effecten van de kostendelersnorm. Beide moties werden door de staatssecretaris ontraden. Dat wil zeggen […]

Uitzonderingsjaar

november 30, 2019

4

Dat de overheid zelf een van de grootste veroorzakers van schulden is, dat is inmiddels algemeen bekend. Van de belastingdienst via de SVB en het CJIB naar de gemeenten, de overheid in al haar verschijningsvormen kan vorderingen op mensen hebben en vaak ook nog (administratief) verhogen. Dat brengt en houdt mensen in problemen. In de […]

Vrouwelijke genitale verminking

november 26, 2019

1

Tijdens de begrotingsbehandeling ‘jeugd’ heb ik gesproken over vrouwelijke genitale verminking. Binnen sommige culturen is het niet ongewoon het mes te zetten in vrouwelijke geslachtsdelen en daar onherstelbare schade toe te brengen. Uiteraard is dat verboden. Maar dat betekent niet dat het niet voorkomt. Het komt zeker voor. Niet alleen tijdens een vakantie in het […]

Ja!

november 23, 2019

1

“Vanavond wil ik het over de liefde hebben”, zo begon Nasrdin Dchar zijn voorstelling ‘ja’ vanavond in de Osse lievekamp. “Vanavond wil ik het over de liefde hebben. Maar er zit me iets dwars.” ‘Ja’ is een ontroerende voorstelling over liefde, schaamte, schuldgevoel, culturele verschillen, hoop en vooral over de liefde. Er zijn nog kaarten […]

Moties WGO-Jeugd

november 19, 2019

1

Gisteren sprak de Tweede Kamer tijdens een zogenaamd Wetgevend Overleg over de begroting van VWS en meer specifiek het onderdeel jeugdzorg. Mijn bijdrage vind je hier. Tijdens het debat heb ik de volgende moties ingediend.   Genitale verminking (CDA/PVV) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat genitale verminking van meisjes binnen onder andere de Somalische […]

Bijdrage debat jeugdzorg

november 18, 2019

6

Voorzitter, Laten we er geen doekjes om winden. De rapporten over de staat van de jeugdzorg staat onomwonden wat we al lang wisten. De zorg voor de meest kwetsbare kinderen is volstrekt onvoldoende geregeld. Er zijn wachtlijsten, onvoldoende zorg, teveel administratie en een hoge werkdruk. Er gebeuren veel goede dingen. Er zijn wijkteams. Mensen werken […]

Winst maken in de GGZ-groeimarkt

november 11, 2019

1

GGZ-instelling ‘Dokter Bosman’ zit in de problemen. Ze dreigen zelfs failliet te gaan. Deze grote ondernemer helpt mensen met autisme, depressies, Burn-out of ADHD. Het bedrijf is de afgelopen jaren hard gegroeid. Ze zijn goed in het razendsnel stellen van diagnoses. Ze starten de zorg zonder veel poespas vlug op. Toch gaat het niet goed […]