Omgaan met paarden tegen dyslexie en zeven andere diagnoses

mei 18, 2019

2

Leren omgaan met paarden is goed voor kinderen met ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid, faalangst, motorische problemen, kinderen die gepest worden, sociaal wat zwakker zijn, moeten leren omgaan met verlies of scheiding enz. Dat lees ik op de website van onder andere deze zorgaanbieder. De trainingen zijn niet goedkoop. Maar gelukkig betaalt de gemeente. U kunt dat […]

Posted in: Uncategorized

Sybrand naar Leeuwarden

mei 16, 2019

3

Natuurlijk. Helemaal als een verrassing kwam het niet. Maar dat onze Sybrand Buma voorgedragen wordt als de nieuwe burgemeester van Leeuwarden raakt me toch. Ik baal enorm dat we hem kwijt raken als politiek leider van het CDA. En ik gun hem zo enorm deze baan die op zijn lijf geschreven lijkt. Niemand is onvervangbaar. […]

Posted in: Uncategorized

Open house, gekkenhuis

mei 15, 2019

1

Innovatie is belangrijk zullen veel mensen (terecht) denken. En innovatie komt (wellicht) eerder van nieuwe dan van traditionele instellingen. Het is dus niet zo vreemd dat gemeenten meer aanbieders willen contracteren. Dat kan gemakkelijk. Bijvoorbeeld met een zogenaamde Open house model. Het Open house model is geen aanbesteding maar een inkoopmodel waarbij iedere Jeugdhulpaanbieder, die […]

Posted in: Uncategorized

Gratis Buitenschoolse Opvang

mei 14, 2019

0

Een aantal Gelderse gemeenten wil voor een grote groep kinderen stoppen met het financieren van een zogenaamde plusopvang. En deze kinderen voortaan weer sturen naar een reguliere buitenschoolse opvang. Kinderen met een zorgvraag kunnen tot nu toe nog naar een speciale opvang die betaald wordt vanuit de jeugdwet. Ouders hoeven daar helemaal niets voor te […]

Posted in: Uncategorized

Slapeloze nachten

mei 14, 2019

0

Werkbezoeken zijn altijd nuttig. Het is goed om in de praktijk te leren hoe de theorie uitwerkt. Dat doe je niet door alleen te spreken met bestuurders en directeuren. Maar vooral door te praten met mensen op de werkvloer. En met mensen die van goed functionerende professionals afhankelijk zijn. Verhalen van mensen raken me meestal. […]

Posted in: Uncategorized

Een gezin een plan

mei 11, 2019

3

“23 hulpverleners helpen mij en mijn gezin. Niet meer en niet minder. De een wat intensiever dan de ander. Natuurlijk zijn dat er te veel. Maar wegsturen kan ik ze niet. Ik ben bang dat ze dan zeggen dat ik geen hulp wil voor mijn kinderen. Wie weet plaatsen ze ze dan uit huis.” Eigenlijk […]

Posted in: Uncategorized

In goed vertrouwen?

mei 10, 2019

5

Dat veel gemeenten geld te kort komen als het gaat om het bieden van hulp aan kinderen is algemeen bekend. Minister Hugo de Jonge heeft daar, zoals beloofd, ook onderzoek naar gedaan. Enkele conclusies zijn duidelijk. Steeds meer kinderen krijgen hulp. En gemeenten komen steeds meer geld te kort. Wat er precies met het geld […]

Posted in: Uncategorized