Neptherapeut en zorgdirecteur

april 25, 2021

7

‘Veroordeelde zorgdirecteur behandelt jarenlang cliënten als ‘psychotherapeut’. Dat onthult ‘Follow the Money’ in een verhaal waarvan je denkt ‘als dit kan, kan alles’. Ik heb al vaker vragen gesteld over zorgcowboys en dubieuze praktijken in de (jeugd)zorg. Maar dit verhaal slaat alles. Wederom vragen stellen dus. En zodra het kan de staatssecretaris en de minister […]

Posted in: Uncategorized

Coronamiljarden in korte tijd uitgeven?

april 23, 2021

1

Het onderwijs krijgt vanwege corona een ongekende bak met geld en moet dat geld in korte tijd uitgeven. Het is de vraag of dat kan en of dat zo verstandig is. Vandaar de volgende (schriftelijke) vragen. Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Basis- en voortgezet onderwijs over de korte tijd die […]

Posted in: Uncategorized

Niet ieder goed idee hoeft verplicht te worden

april 22, 2021

1

Vandaag sprak de Tweede Kamer over een burgerinitiatief dat vroeg om het opnemen van ‘levensreddende vaardigheden’ in het curriculum van het middelbaar onderwijs. Het overgrote deel van de Tweede Kamer leek dat een uitstekend idee te vinden. Ik niet. Natuurlijk is EHBO belangrijk. Natuurlijk zijn de voordelen zonneklaar. En natuurlijk zal het met de (tijds)investering […]

Posted in: Uncategorized

Debat over de Hoenderloo Groep

april 21, 2021

3

De decentralisaties zouden zorgen voor een zogenaamde transformatie. Een daadwerkelijke verandering. Want het ging niet goed in de jeugdzorg. We wilden afstappen van langdurige residentiële zorg in de bossen met een hek er om heen. Die was te vaak niet passend. We wilden kinderen zo normaal mogelijk, zo thuis nabij mogelijk helpen. Gespecialiseerde hulp in een kleinschalige […]

Posted in: Uncategorized

Gejuich uit vele kelen

april 14, 2021

6

Dat wegens Corona leerlingen relatieve achterstanden hebben opgelopen, daar hoeft niemand me van te overtuigen. Ook niet van het feit dat er op veel scholen ook voor Corona de nodige zaken voor verbetering vatbaar waren. Er is nu ongelofelijk veel geld vrij gemaakt voor het onderwijs. Met deze miljarden kan men aan de slag om […]

Posted in: Uncategorized

Examentraining in plaats van lessen

april 12, 2021

2

Dat scholen mogen beslissen over de manier waarop ze invulling geven aan hun lestaak is me volstrekt helder. En dat geldt ook voor de manier waarop ze jongeren voorbereiden op hun examens. Maar als ik op twitter lees dat een docent geen les geeft aan examenklassen omdat de leerlingen examentraining hebben van een bijlesbureau, dan […]

Posted in: Uncategorized

Iets tussen hijgerigheid en lethargie

april 7, 2021

5

Het is niet eens zo lang geleden dat een mens om te weten hoe hij zich tot de werkelijkheid moest verhouden, afhankelijk was van de mensen waarmee hij zich verbonden voelde. Natuurlijk lazen veel mensen de krant. Daarin schreven gezaghebbende commentatoren wat een fatsoenlijk mens moest vinden en denken. En anders luisterde je naar de […]

Posted in: Uncategorized

Vragen over GGZ als lucratieve markt

maart 26, 2021

3

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de jeugd ggz een lucratieve markt blijkt te zijn voor durfinvesteerders 1.Wat is uw reactie op het feit dat durfkapitalisten de jeugd-ggz als een lucratieve markt zien? 1)2.Kunt u een overzicht geven van alle instellingen voor jeugd […]

Posted in: Uncategorized

Jeugd-GGZ als verdienmodel

maart 22, 2021

4

Natuurlijk, het is niet nieuw. Als drie jaar beweer ik in de Tweede Kamer dat met lichte ggz-zorg goud geld te verdienen valt terwijl kinderen met ingewikkelde problemen als een hete aardappel door het systeem geschoven worden. En natuurlijk is al veel langer bekend dat durfkapitalisten en investeringsmaatschappijen maar wat graag in deze lucratieve markt […]

Posted in: Uncategorized

Titus Brandsma en het echte wonder

maart 21, 2021

5

Maak een mens wijs dat een ander iets af wil pakken en hij zal je volgen. Het zal wel te maken hebben met ons reptielenbrein. Als we gewaarschuwd worden dat iemand aan onze spullen (of vrijheid vrouwen en kinderen) wil komen dan letten we wel op. Onze verre voorouders zouden het anders niet hebben overleefd. […]

Posted in: Uncategorized