Gemeente als pinautomaat?

juni 2, 2021

4

Tijdens het vragenuurtje van 1 juni jongstleden, stelde Lilian Marijnissen een aantal vragen naar aanleiding van dit artikel van Follow The Money. In het artikel beschrijven onderzoeksjournalisten hoe een budgettair drama in de jeugdzorg beloont wordt met 1,9 miljard euro. Voor gemeenten welteverstaan. In mijn vervolgvragen aan staatssecretaris Paul Blokhuis sprak ik over gemeenten die […]

Posted in: Uncategorized

Elkaar de maat nemen

mei 13, 2021

2

Het leverde veel verontwaardigde aandacht op. En daar was het precies om te doen. Een politieke campagne op poten zetten kost goud geld. Maar als je bereid bent alle schaamte te laten varen, dan kan het ook gratis. Maak een poster die verdacht veel lijkt op de gebruikelijke posters van het Nationaal Comité 4 en 5 […]

Posted in: Uncategorized

Het onderwijs lost het op?

mei 12, 2021

3

Er is haast geen probleem te vinden waar het onderwijs geen oplossing voor moet bieden. Die klacht hoor je op scholen met enige regelmaat. En niet geheel ten onrechte natuurlijk. Belangenorganisaties kunnen haarfijn uitleggen waarom een probleem ernstig is en zonder al teveel energie opgelost kan worden door er in het onderwijs structureel aandacht aan […]

Posted in: Uncategorized

Neptherapeut en zorgdirecteur

april 25, 2021

7

‘Veroordeelde zorgdirecteur behandelt jarenlang cliënten als ‘psychotherapeut’. Dat onthult ‘Follow the Money’ in een verhaal waarvan je denkt ‘als dit kan, kan alles’. Ik heb al vaker vragen gesteld over zorgcowboys en dubieuze praktijken in de (jeugd)zorg. Maar dit verhaal slaat alles. Wederom vragen stellen dus. En zodra het kan de staatssecretaris en de minister […]

Posted in: Uncategorized

Coronamiljarden in korte tijd uitgeven?

april 23, 2021

1

Het onderwijs krijgt vanwege corona een ongekende bak met geld en moet dat geld in korte tijd uitgeven. Het is de vraag of dat kan en of dat zo verstandig is. Vandaar de volgende (schriftelijke) vragen. Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Basis- en voortgezet onderwijs over de korte tijd die […]

Posted in: Uncategorized

Niet ieder goed idee hoeft verplicht te worden

april 22, 2021

1

Vandaag sprak de Tweede Kamer over een burgerinitiatief dat vroeg om het opnemen van ‘levensreddende vaardigheden’ in het curriculum van het middelbaar onderwijs. Het overgrote deel van de Tweede Kamer leek dat een uitstekend idee te vinden. Ik niet. Natuurlijk is EHBO belangrijk. Natuurlijk zijn de voordelen zonneklaar. En natuurlijk zal het met de (tijds)investering […]

Posted in: Uncategorized

Debat over de Hoenderloo Groep

april 21, 2021

3

De decentralisaties zouden zorgen voor een zogenaamde transformatie. Een daadwerkelijke verandering. Want het ging niet goed in de jeugdzorg. We wilden afstappen van langdurige residentiële zorg in de bossen met een hek er om heen. Die was te vaak niet passend. We wilden kinderen zo normaal mogelijk, zo thuis nabij mogelijk helpen. Gespecialiseerde hulp in een kleinschalige […]

Posted in: Uncategorized

Gejuich uit vele kelen

april 14, 2021

6

Dat wegens Corona leerlingen relatieve achterstanden hebben opgelopen, daar hoeft niemand me van te overtuigen. Ook niet van het feit dat er op veel scholen ook voor Corona de nodige zaken voor verbetering vatbaar waren. Er is nu ongelofelijk veel geld vrij gemaakt voor het onderwijs. Met deze miljarden kan men aan de slag om […]

Posted in: Uncategorized

Examentraining in plaats van lessen

april 12, 2021

2

Dat scholen mogen beslissen over de manier waarop ze invulling geven aan hun lestaak is me volstrekt helder. En dat geldt ook voor de manier waarop ze jongeren voorbereiden op hun examens. Maar als ik op twitter lees dat een docent geen les geeft aan examenklassen omdat de leerlingen examentraining hebben van een bijlesbureau, dan […]

Posted in: Uncategorized

Iets tussen hijgerigheid en lethargie

april 7, 2021

5

Het is niet eens zo lang geleden dat een mens om te weten hoe hij zich tot de werkelijkheid moest verhouden, afhankelijk was van de mensen waarmee hij zich verbonden voelde. Natuurlijk lazen veel mensen de krant. Daarin schreven gezaghebbende commentatoren wat een fatsoenlijk mens moest vinden en denken. En anders luisterde je naar de […]

Posted in: Uncategorized