PGB en mantelzorg

Posted on 5 juni 2016

11


Over Persoons Gebonden Budgetten is veel te doen. En zeker in tijden van transitie. Wie zorg nodig heeft, moet die zorg krijgen. In eerste instantie door een professional. Gemeenten kopen die zorg in bij zorgaanbieders. Soms komt het beter uit zelf zorg in te kopen. Daarvoor kan altijd een PGB worden aangevraagd. En soms betalen mensen zichzelf of familieleden uit een PGB. 

Het is normaal dat ouders voor hun kinderen zorgen. En het is normaal dat partners voor elkaar zorgen. Veel van die zorg is gebruikelijk. Ook al is die zorg soms zwaar. Het is dus niet zo dat iedereen die zorgt voor een naaste, recht heeft op een PGB. Het komt voor dat familieleden betaald worden vanuit een PGB. Ook in Oss. Maar alleen bij echt bovengebruikelijke zorg. En over wat bovengebruikelijk is, kan men van mening verschillen.

Nog niet zo lang geleden dacht men daar heel wat gemakkelijker over. Ik ken meerdere gezinnen die ruim konden rondkomen van een inkomen uit PGB’s. En ik ken veel voorbeelden van mensen die een PGB vooral in hebben gezet om op vakantie mee te gaan. Natuurlijk mocht dat. Er was meestal geen sprake van misbruik. Maar volgens mij was het eigenlijk ook niet de bedoeling. Tot een bepaalde grens is het normaal om, zonder dat je daar betaald voor wordt, te zorgen voor een naast familielid.

Soms raken mensen overbelast door mantelzorg. Dat kan komen omdat er binnen een gezin gewoon niet genoeg zorg geleverd wordt. In zo’n geval moet daar iets aan gedaan worden. Soms is er wel genoeg zorg, maar heeft de mantelzorger rust nodig. Dat kan door de zorg tijdelijk over te laten nemen door een professional. Soms zijn er meerdere problemen. En moet er veel beter gekeken worden naar het totaalplaatje. Daar is nog heel veel winst te boeken. We zijn er best goed in om ieder probleem afzonderlijk te bekijken. Maar het vinden van een voor iedereen acceptabele  totaaloplossing is andere koek. Mantelzorg en PGB’s, het is geen gemakkelijk thema.

 

 

Posted in: Uncategorized