Stichting Inburgeringswerk

Posted on 28 mei 2015

2


Wanneer ben je geen vluchteling meer? Het antwoord ligt nogal voor de hand. Op het moment dat je niet meer hoeft te vluchten natuurlijk. Zodra duidelijk is dat iemand in ons land mag blijven, stopt het leven als vluchteling. Dan kan het inburgeren beginnen. Een vluchteling moet gered worden. Als je in ons land een bestaan op mag bouwen, dan hoeft dat niet meer. Nederland biedt veiligheid en kansen. De rest moet je als nieuwe Nederlander zelf doen.

Nederland is een ingewikkeld land. Het valt niet mee om als nieuwkomer precies te weten wat je mogelijkheden, rechten en plichten zijn. Gelukkig zijn er vrijwilligers van vluchtelingenwerk. Die helpen met de meest praktische zaken. Zij zorgen er voor dat nieuwkomers er niet helemaal alleen voor staan. Ik schreef het al eerder. Ook de buurt heeft een taak in de opvang van nieuwkomers. Alleen de buurt kan er voor zorgen dat nieuwe bewoners zich veilig voelen. Die taak kan geen vrijwilliger, politieagent of overheid overnemen.

Taal creëert werkelijkheid. Dat zeggen ze tenminste. Met taal bouwen we onze werkelijkheid. En op basis daarvan handelen we ook. Het woord vluchteling roept associaties op van zielige en machteloze mensen die gered moeten worden. Van een vluchteling mag niet teveel verwacht worden. Maar mensen die in Nederland mogen blijven wonen, hoeven niet meer te vluchten. Zij zijn in die zin geen vluchteling meer. Zij kwamen hier om in veiligheid een nieuw bestaan op te bouwen. Van hen mag dus juist heel veel verwacht worden. Naar mijn gevoel doen we dat soms te weinig.

Stichting vluchtelingenwerk doet zichzelf tekort. Vrijwilligers van vluchtelingenwerk zijn een belangrijke schakel in de inburgering van vreemdelingen in ons ingewikkelde landje. Vluchtelingenwerk is niet van het ‘pamperen’. Wie teveel ondersteuning geeft, pakt in wezen iets af. Zelfstandigheid bijvoorbeeld. En ten diepste ook menselijke waardigheid. Zou het niet mooi zijn om vluchtelingenwerk om te dopen tot ‘inburgeringswerk’? Die naam dekt veel beter de lading van het belangrijke werk dat deze mensen moeten doen.

Wie in Nederland mag blijven is niet langer vluchteling. Die mag in veiligheid en in een relatief kansrijke omgeving een nieuw bestaan opbouwen. Als deze mensen al hulp in de oude betekenis van het woord nodig hebben, dan is dat om een goede start te maken met hun inburgering. De vrijwilligers van stichting vluchtelingenwerk doen fantastisch werk. Maar vanaf vandaag noem ik ze vrijwilligers van stichting ‘inburgeringswerk.’ Mooi toch?

Posted in: Uncategorized