Roze stembusakkoord

Posted on 4 november 2014

5


Oss is een homo-vriendelijke stad. We doen al best veel om de acceptatie van anders geaardheid te  bevorderen. Niet voor niets hebben we het initiatief ‘regenboogstad’ ondertekend. We kunnen trots zijn op activiteiten als ‘de roze loper’. En op de site www.zodoenwedatinoss.nl, nemen veel Ossenaren stelling voor de acceptatie van LHBT’ers, zonder mitsen en maren. Dat is mooi. Maar dat is helaas niet genoeg. Daarom pleit ik, vlak voor de verkiezingen, voor een roze stembusakkoord. En ik roep alle Osse politieke partijen op dit akkoord te ondertekenen.

Wat normaal is, is niet vanzelfsprekend. Acceptatie van de ander lijkt normaal. Helaas leren de geschiedenis en de actualiteit dat dat niet zo is. Een tolerante samenleving, juist ook ten opzichte van sexuele diversiteit is heel onderhoudsgevoelig. Door het ondertekenen van het roze stembusakkoord, spreken politieke partijen af, ook na de verkiezingen LHBT- beleid te voeren. En wel op de volgende onderdelen:

  • voorlichting op alle scholen in Oss;
  • bevorderen van de veiligheid van LHBT’s;
  • training van professionals;
  • beleid voor roze ouderen;
  • bevorderen van een veilig sportklimaat;
  • monitoren en verbeteren van de opvang van LHBT-asielzoekers;
  • ondersteunen van LHBT-initiatieven voor het bevorderen van LHBT-zichtbaarheid.

Ik nodig de lijsttrekkers van alle Osse politieke partijen uit om het akkoord unaniem te ondertekenen op het Osse gemeentehuis op maandag 10 november om 19.00, voorafgaande aan het verkiezingsdebat. Laten we ons, ook als politiek, duidelijk uitspreken. Oss is een veilige en tolerante stad, voor iedereen en zonder voorbehoud. Zo doen we dat in Oss!!

Posted in: Uncategorized