Vraag maar aan. Want straks heb je er geen recht meer op.

Posted on 8 september 2014

10


Toen door een wetswijziging in 2011 gemeenten identiteitskaarten niet langer gratis hoefden te verstrekken, ontstond er een ware run op die dingen. Zelfs mensen die in het bezit waren van een paspoort, en dus geen identiteitskaart nodig hadden, vroegen een gratis exemplaar aan. “Gewoon aanvragen. Want straks heb je er geen recht meer op.”

Ik heb het eerder geschreven. De bezuinigingen op de jeugdzorg vallen fors hoger uit dan de drie procent waar het rijk steeds over spreekt. Ik heb me suf gepiekerd over de vraag hoe dat nu kan. Inmiddels is duidelijk dat een groot deel verklaard kan worden, doordat het rijk cijfers uit 2012 als uitgangspunt heeft genomen. Misschien wordt er inderdaad slechts drie procent bezuinigd op het budget van 2012. Maar tussen 2012 en 2014 is de vraag naar jeugdzorg enorm toegenomen.

Ik weet het natuurlijk niet zeker. Maar zou het kunnen dat de vraag naar duurdere jeugdzorg zo sterk is toegenomen uit angst dat er in 2015 minder budget beschikbaar zou zijn? Misschien is het net als met die identiteitskaarten. En hebben huisartsen en andere verwijzers onbewust vaker doorverwezen naar duurdere zorg,  “omdat je er straks misschien geen recht meer op hebt”. Als dat zo is, dan is de stijging van de budgetten tussen 2012 en 2014 nog steeds een groot probleem. Maar dan is het ook een tijdelijk probleem. Dat bovendien goed te verklaren is.

Ik heb de staatssecretaris geschreven dat uitgaan van het budget van 2012 niet realistisch is. Je moet natuurlijk uitgaan van de huidige en actuele cijfers om te berekenen hoe groot de bezuiniging feitelijk uit zal vallen. Als je uitgaat van de budgetten van 1995, dan bezuinigen we zelfs helemaal niet op de jeugdzorg. Dan geven we er in 2015 zelfs fors meer aan uit. Dat die redenering juist is en tegelijkertijd nergens op slaat, dat begrijpt iedereen. Tenminste iedereen buiten Den Haag. Men blijft vasthouden aan 2012 als peildatum.

Als mijn theorie klopt, als het inderdaad zo is dat de grotere vraag naar jeugdzorg deels te verklaren is uit de angst dat er na 2015 minder zorg beschikbaar zou zijn, dan is die groei een tijdelijk probleem. Dan zullen de aantallen na 2015 snel weer normaliseren. Dat betekent ook dat het niet zo erg veel geld hoeft te kosten om er voor te zorgen dat instellingen niet failliet gaan. Ik stel het rijk daarom voor om twee jaar lang het verschil tussen de budgetten uit 2012 en 2014 extra vrij te maken. Dat is alles. De grote bezuinigingen en de hervormingen kunnen dan gewoon doorgaan. Gemeenten kunnen dan werken met de reële cijfers, instellingen dreigen niet meer direct failliet te gaan, en de jeugd dreigt niet langer de dupe te worden van een te snelle en te abrupte bezuiniging door het rijk. Het is nog geen prinsjesdag. Als ik gelijk zou hebben, dan kan het dus nog. Politieke partijen doe uw voordeel met mijn blog. Succes!

Posted in: Uncategorized