Dubbel failliet

Posted on 28 augustus 2014

10


In mijn blog ‘failliet’ van 26 augustus legde ik uit waarom veel (zorg)instellingen failliet zullen gaan. Dat is eigenlijk al niet meer te voorkomen. Tenzij gemeenten uit eigen middelen geld bijleggen. En dat geld hebben veel gemeenten niet. Inmiddels zijn de voorlopige budgetten bekend waarmee instellingen in 2015 moeten werken. Misschien zullen de definitieve cijfers anders zijn. Ik hoop het. Want zoals het er nu uit ziet hebben we een enorm probleem.

Eind mei heeft het rijk bekend gemaakt hoeveel geld gemeenten krijgen om de (jeugd)zorg in 2015 in te kopen. Het was een zware en vreselijk ingewikkelde klus. Maar als een van de eerste regio’s hebben we in Noord Oost Brabant een eerste berekening gemaakt over wat dat voor instellingen zou kunnen betekenen...

Gemeenten in onze regio werken meer dan uitstekend samen met zorginstellingen. En samen met die instellingen zijn we het eens over de manier waarop het beschikbare geld verdeeld moet worden. Ook zijn we het eens dat er veel dingen beter kunnen. En zelfs dat een bezuiniging door goede samenwerking wel is op te vangen.  Ik durf te stellen dat de transitie nergens meer kans van slagen heeft, dan juist in onze regio.

Gemeenten en instellingen gingen er vanuit dat in 2015 tussen de tien en de vijftien procent op het budget gekort zou worden. Vanuit den Haag kwamen zelfs berichten dat er extra geld beschikbaar zou komen om de jeugdzorg ‘zacht te laten landen.’ Gemeenten besteden het hele budget dat ze voor jeugdzorg krijgen ook daadwerkelijk aan de jeugdzorg. En instellingen kunnen een bezuiniging van tussen de tien en vijftien procent met enige moeite wel realiseren. Ik houd wat slagen om de arm. Maar na een eerste doorrekening lijken instellingen geconfronteerd te worden met bezuinigingen van 20% en nog (heel wat) meer. Als die bedragen kloppen dan wordt die zachte landing een crash die zijn weerga niet kent.

Instellingen en hun accountants beweren dat hun cijfers kloppen. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik daar mijn handen niet voor in het vuur steek. Maar ik weet dat gemeenten niet meer geld krijgen dan in de zogenaamde mei circulaire staat. Kloppen de gegevens van instellingen niet? Ik weet het niet. Kloppen de gegevens van het rijk niet? Ik durf het niet te zeggen. Ik geloof best dat de cijfers zoals we die nu hebben niet 100% kloppen. Ik hoop het. Maar een bezuiniging van veel meer dan 10-15% op de zorg voor onze jeugd, dat kan gewoon niet. Dan gaan alle instellingen failliet. Dan worden heel veel mensen ontslagen. En dan zijn de gevolgen voor de kinderen veel te groot. Dat mag niet gebeuren. Punt!

Posted in: Uncategorized