Schizofrene overheid

Posted on 27 augustus 2014

2


Als je voor een T-splitsing staat, dan moet je kiezen. Je gaat of links- of rechtsaf. Je kunt volgens de wetten van de logica niet tegelijkertijd links- en rechtsaf slaan. Voor politiek Den Haag schijnen de wetten van de logica niet op te gaan. De politiek geeft in woord en gebaar aan linksaf te willen slaan. En stuurt vervolgens doodleuk naar rechts. In het verkeer gebeuren op die manier de grootste ongelukken. En in de maatschappij ook.

Door de wet op het passend onderwijs wordt aan scholen gevraagd om een passende plek te bieden voor alle leerlingen. En, het liefst binnen een reguliere klas, zoveel mogelijk maatwerk te leveren, zodat alle kinderen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Op deze T-splitsing geeft de overheid dus duidelijk richting aan: “Ga uit van wat kinderen wel kunnen, sluit niemand uit en zorg dat geen enkel kind buiten de boot valt. Ook wanneer dat wat meer moeite kost.” Toch stuurt het kabinet fors de andere kant op. Scholen worden alleen afgerekend op meetbare leerprestaties. En kinderen met een ‘diagnose’ zorgen er voor dat je school als ‘zwak’ bekend komt te staan. Die moet je dus niet aannemen. Of in elk geval op een zo laag mogelijk niveau plaatsen. En door de maatregelen van Sander Dekker om het niveau van ROC’s te verbeteren worden tienduizenden leerlingen zelfs helemaal niet meer op een opleiding toegelaten. Geef aan dat je linksaf wilt. En stuur vervolgens keihard naar rechts. In Den Haag kan het.

Een democratisch gekozen meerderheid vindt dat de zorg voor onze medemens in ons land wel erg duur en ingewikkeld is georganiseerd. De zorg staat volgens den Haag dan ook erg ver van de mensen. Daarom zijn de decentralisaties bedacht. Gemeenten kennen de mensen en ze kennen de lokale situatie. Gemeenten zijn dus bij uitstek in staat om maatwerk te verzorgen vond men in Den Haag. Ook op deze T-splitsing geeft de overheid dus duidelijk richting aan: “Zorg is meer dan het verstrekken van zoveel mogelijk voorzieningen aan mensen die daar recht op hebben. Zoek samen met de burger en eventuele mantelzorgers naar de best  mogelijke oplossing. Streef naar maatwerk. En maak een einde aan die nodeloze bureaucratie.” Maar ook hier stuurt de Tweede Kamer fors de andere kant op. “Maatwerk is prima. Zolang het maar voor alle mensen hetzelfde maatwerk is!? De zorg in Oss mag eigenlijk niet anders georganiseerd worden dan in Arnhem. En men wil zoveel weten, reguleren, beheersen en controleren dat de bureaucratie eerder groter dan kleiner zal worden. Geef aan dat je linksaf wilt. En stuur vervolgens keihard naar rechts. In Den Haag kan het.

Als je voor een T-splitsing staat dan moet je kiezen. Je gaat of links- of rechtsaf. Je kunt niet tegelijkertijd links- en rechtsaf slaan. En je kunt ook niet linksaf willen maar keihard naar rechts sturen. Toch is dat precies wat er gebeurt. Ik heb een revolutionair voorstel. Als ze er in Den Haag voor kiezen naar links te gaan, dan sturen ze voortaan ook naar links. Want anders gebeuren er ongelukken. Afstappen en wachten tot je weet wat je wilt mag ook. Of stap definitief af en geef het stuur aan een ander. Dat mag ook. Want dit is geen doen.

 

Posted in: Uncategorized