MBO-instellingen weigeren leerlingen

Posted on 11 juni 2014

6


Staatssecretaris Dekker wil het onderwijs verbeteren. En hoe zorg  je er eenvoudig voor dat het gemiddelde niveau van leerlingen op een opleiding toeneemt? Je zorgt er gewoon voor dat kinderen die minder goed scoren niet op de opleiding worden toegelaten. En dat is precies wat er gebeurt. MBO-instellingen weigeren leerlingen omdat ze slecht scoren op een rekentoets. 

Het is een feit. Door uitsluiting van zwakkere leerlingen, scoren de overgebleven leerlingen gemiddeld beter. In de echte wereld gaat niet één leerling beter presteren door selectie op basis van een rekentoets. Maar statistisch gezien wordt het onderwijs er beter van. En dat is toch een mooi persbericht voor een ambitieuze staatssecretaris. En dat hordes kinderen niet het onderwijs krijgen waar ze in mijn denken recht op hebben, is dan minder interessant.

Als het aan Dekker ligt, dan wordt de rekentoets een verplicht onderdeel van de examenuitslag. En een taaltoets zal een jaartje later verplicht worden. Er is veel commentaar op de rekentoets. Hij zou te moeilijk zijn en geen juiste afspiegeling bieden van de rekenvaardigheid van studenten. Om die reden vindt de VO-raad dat de toets niet gebruikt mag worden om leerlingen voor een opleiding af te wijzen. En op de kwaliteit van de taaltoets zal tegen die tijd ook genoeg zijn aan te merken. Mijn commentaar gaat verder en is principiëler.

Voor veel leerlingen geldt dat betere lessen in combinatie met meer je best doen het niveau voor rekenen en taal flink kan verbeteren. En dat is een goede zaak. Maar aan de onderkant van het VMBO zitten leerlingen die met alle goede wil van de wereld nooit zullen slagen voor een reken of taaltoets. Hun talent is werken met de handen. En dat leerlingen met talenten die we hard nodig hebben niet worden toegelaten op een opleiding omdat een staatssecretaris het onderwijs wil ‘verbeteren,’ is een grof schandaal. Dat is zo’n grof schandaal dat ik niet kan begrijpen dat er onder onderwijsmensen met hart voor kinderen geen opstand uitgebroken is.

Natuurlijk kan en moet het niveau van rekenen en taal omhoog. Daar waar dat kan tenminste. Voor iemand met het intellectuele niveau van een staatssecretaris is het nauwelijks voor te stellen. Maar er zijn kinderen die gewoon de capaciteiten missen om te slagen voor een taal- of rekentoets. Deze kinderen zullen geen opleiding tot tegelzetter of stukadoor kunnen volgen. Wat die kinderen dan wel moeten doen? Dat is nog niet bekend. Gelukkig kunnen we genoeg tegelzetters in Polen vinden. Zij kunnen het werk overnemen dat Nederlanders die onze taal onvoldoende beheersen niet meer mogen leren. Wie stopt deze schadelijke flauwekul?!

 

Posted in: Uncategorized