Maatschappelijke stage

Posted on 10 juni 2014

4


Twee jaar geleden werd de zogenaamde maatschappelijke stage voor alle leerlingen verplicht gesteld. Een goede zaak. Als we met zijn allen vinden dat jongeren moeten leren om zich in te zetten voor de gemeenschap, dan is die stage daar een goed middel voor. Maar nu dreigt de maatschappelijke stage alweer te verdwijnen. Op die manier wil het kabinet 75 miljoen euro besparen. Vandaag wordt daar in de eerste kamer over gesproken.

Die bezuiniging van 75 miljoen euro is geen probleem volgens staatssecretaris Sander Dekker. “Want op vrijwillige basis kan die stage gewoon doorgaan.” Natuurlijk mijnheer Dekker, zo zal het gaan! Twee jaar geleden moesten scholen met stoom en kokend water een stage invoeren. En die stage werd, mede door het verplichtend karakter, nog een groot succes ook. Maar het organiseren en regelen van zo’n stage kost wel veel tijd. Met de 75 miljoen euro werden mensen vrijgemaakt om alles te organiseren. Uren die docenten en welzijnswerkers inzetten kosten namelijk gewoon geld. Dat wordt wel eens vergeten.

Volgens staatssecretaris Dekker staat de infrastructuur van de maatschappelijke stage als een huis. Op zich heeft hij daar gelijk in. Zowel ouders als leerlingen en scholen zijn heel positief over de stage. Bovendien blijven relatief veel leerlingen ook na de stage als vrijwilliger actief. Maar wanneer er geen geld meer voor wordt vrijgemaakt, valt het fundament onder die infrastructuur volledig weg. Want scholen en welzijnsinstellingen hebben niet de middelen om zelf dan maar financieel bij te springen. Staatssecretaris Dekker gaat er vanuit dat dat ook niet hoeft. Stages kunnen toch op vrijwillige basis worden voortgezet? Natuurlijk mijnheer Dekker. Gelooft u het zelf? De meeste scholen zullen stoppen met de maatschappelijke stage. En dat is heel erg jammer.

Posted in: Uncategorized