Genadezesje

Posted on 9 juni 2014

5


Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) roept docenten van middelbare scholen op om leerlingen genadezesjes te geven, als zij net een paar tienden tekort komen om te slagen. “Want het is belachelijk dat scholieren met één spelfoutje te veel duizenden euro’s aan studiefinanciering mislopen.” Dat zegt LAKS-voorzitster Annelotte Lutterman, in de Volkskrant. Het doel is goed. Het middel is uiterst zwak.

Het is waar. Leerlingen die nu zakken, vallen straks onder het nieuwe leenstelsel. En dat gaat ze fors geld kosten. Het is begrijpelijk dat het LAKS voor die leerlingen in de bres springt. Maar een oproep tot het geven van ‘genadezesjes’ is natuurlijk je reinste flauwekul. Leerlingen zakken echt niet op één spelfoutje. Ze zakken, omdat ze niet aan de vastgestelde exameneisen voldoen. En omdat de zogenaamde ‘normeringsterm’ pas bekend wordt gemaakt, nadat alle examens zijn nagekeken, is het geven van een genadezes bovendien onmogelijk.

Eigenlijk vind ik het LAKS behoorlijk laks. Er komt een ‘sociaal’ leenstelsel waar juist hun leden last van zullen krijgen. De huidige generatie studenten zal er niks van merken. En die protesteren nog een heel klein beetje. Maar van de studenten van morgen, scholieren dus, hoor je helemaal niks. Zelfs op de site van het LAKS komt men niet verder dan de uitspraak dat investeren in het onderwijs goed en belangrijk is, “maar dat het nooit ten koste van de toegankelijkheid ervan mag gaan.” Meer vinden ze er blijkbaar niet van. Eigenlijk gaan de scholieren van nu persoonlijk betalen voor die 800 miljoen aan zogenaamde investeringen! Persoonlijk! En hun belangenbehartiger komt niet verder dan pleiten voor een ‘genadezes’. Sjongejonge.

 

 

 

Posted in: Uncategorized