Moedwillige raddraaiers horen niet op school

Posted on 23 augustus 2014

7


René Kneyber stelt in Trouw dat scholen geen kant op kunnen met leerlingen met gedragsproblemen. En dat het dus geen wonder is dat leraren soms hardhandig ingrijpen uit een gevoel van onmacht. “Zo ervaren leraren dat stelselmatig en soms ronduit misdadig en gewelddadig gedrag ongestoord kan doorgaan.” Hij pleit voor een adequaat gedragsbeleid voor leraren en leerlingen, waarin de rechten van de welwillenden en het recht op veilig onderwijs zwaarder wegen dan het recht op onderwijs van moedwillige raddraaiers.

Kneyber schrijft zijn bijdrage naar aanleiding van het bericht dat een leraar die een herrieschopper stevig aanpakte door zijn school op staande voet werd ontslagen. Maar zijn zorg gaat verder. En wat mij betreft ook wel terecht. Kneyber stelt dat verwijzing van probleemleerlingen vaak niet lukt. “Scholen voor speciaal onderwijs, waar leerlingen met bijvoorbeeld gedragsproblemen extra zorg en aandacht kunnen krijgen, zitten vol. En andere scholen zitten er niet op te wachten.”

De wet op passend onderwijs geeft scholen de verplichting om voor elk kind een passende onderwijsplek te vinden. En dat is goed. Het is mijn ervaring dat scholen af en toe wel erg gemakkelijk kinderen die wat extra aandacht nodig hebben, doorverwijzen. We doen in Nederland nog steeds veel kinderen tekort, omdat ze niet het onderwijs krijgen waar ze in mijn ogen recht op hebben. Soms gebeurt dat uit onkunde en soms uit gemakzucht en onwil. Maar heel vaak, omdat scholen worden afgerekend op resultaten. Scholen zijn bang dat ‘zorgleerlingen’ de resultaten negatief beïnvloeden.

Waar de wet op passend onderwijs niet in voorziet, en de leerplichtwet ook niet trouwens, is het feit dat sommige leerlingen gewoon niets op een reguliere school te zoeken hebben. Niet iedere leerling is gebaat bij onderwijs tot zijn zestiende. Er bestaan kinderen (en ik ken er verschillende) voor wie school een hel is en die in staat zijn de school voor anderen tot een hel te maken. Voor zulke kinderen moeten andere trajecten worden ingezet. En die zouden vaker dan nu het geval is vrijstelling moeten krijgen van de leerplicht.

Kneyber heeft gelijk. Het recht op veilig onderwijs voor velen weegt zwaarder dan het recht op onderwijs van een moedwillige raddraaier. Al vraag ik me af of die raddraaier zelf niet zou spreken over ‘de plicht op onderwijs’. Ik hoop dat de wet op passend onderwijs scholen die impuls geeft die nodig is om meer naar de behoeften van leerlingen te kijken en minder naar het systeem dat we school noemen. En ik hoop dat we gaan inzien dat school niet voor iedere leerling passend te maken is. En er bestaan leerlingen (al zijn dat er heel erg weinig) die door hun moedwillig gedrag het recht op onderwijs gewoon verspelen. Misdadig en gewelddadig gedrag is gewoon niet acceptabel. Punt.

Posted in: Uncategorized