Katholiek basisonderwijs

Posted on 31 augustus 2012

9


Het katholieke basisonderwijs in den Bosch verdwijnt. Dat zegt voorzitter Jan Timmers van de onderwijskoepel Signum, die van plan is de RK-signatuur te schrappen. Is dat erg?

 Het voornemen van de Bossche onderwijsgroep zich niet langer katholiek te noemen heeft de discussie rondom bijzonder onderwijs flink op doen laaien. Als het voornemen werkelijkheid wordt zal het een rigoureuze breuk met de geschiedenis en de traditie zijn. Maar het is maar de vraag of een leerling in de klas het verschil zal merken. Identiteit (wie je echt wilt zijn)  is geen bordje aan de muur. Het zijn ook geen letters voor de naam van een stichting. Identiteit gebeurt in contact tussen mensen. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leraar in dit geval.

Een school is meer dan een leerfabriek. Daar waar mensen samen iets hebben en samen iets delen ontstaat een gemeenschap. En een school is bij uitstek een gemeenschap waar waarden overgedragen worden. Waar jonge mensen leren en kunnen ontdekken wie ze zijn en hoe ze letterlijk moeten samenleven. De wet schrijft ook voor dat scholen hier expliciet aandacht aan schenken. Volgens de onderwijsraad, overigens, slagen veel scholen daar onvoldoende in.

Een hele kleine uitzondering daargelaten kiezen ouders en kinderen niet uit principe meer voor katholiek onderwijs. Tenminste niet vanwege het bordje op de deur. Schoolkeuze hangt af van onderwijskwaliteit en vooral van de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Hoe waarden worden geleefd en niet zozeer beleden. Zelf katholiek heb ik mijn basisschooltijd op een niet katholieke school doorgebracht. Met volop aandacht voor identiteit. Onze dochter zit op een katholieke basisschool. Dat we voor die school kozen was niet toevallig. Dat katholieke was dat wel.

Laten we eerlijk zijn. Behalve het bordje aan de muur en de letters RK voor de schoolnaam is er weinig katholiek meer aan een basisschool. Dat wil niet zeggen dat scholen geen werk maken van identiteit. Zo bekeken is het schrappen van de RK voor de stichtingsnaam hooguit uit het oogpunt van traditie erg. Waarschijnlijk merken leerlingen geen enkel verschil.

Posted in: Uncategorized