Registerleraar

Posted on 23 februari 2012

2


Alle leraren in Nederland die werkzaam zijn in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs kunnen zich registreren in het lerarenregister. Registratie als Registerleraar is (nog) vrijwillig.

Het lerarenregister is een initiatief van vijf onderwijsorganisaties die zeggen te staan voor een versterking van de positie van de beroepsgroep leraren. “Registratie in het lerarenregister toont aan dat u actief werkt aan uw professionele ontwikkeling als leraar. Als Registerleraar versterkt u uw positie als lesgevende professional binnen het onderwijs. Ook laat u zien welke activiteiten u onderneemt om uw vakkennis te onderhouden. Zoals vakdagen en cursussen. Als leraar beheert u zelf uw gegevens.”

Verantwoordelijkheid dragen

Iedere professional, dus ook een leraar, is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn of haar vakkennis en lesgevende kwaliteiten. In dialoog met de leidinggevende horen daar jaarlijks afspraken over te worden gemaakt. Op verantwoordelijkheden mag je worden aangesproken. Die dialoog mag in sommige gevallen best steviger gevoerd worden.

Verantwoording afleggen

Niet zo heel lang geleden is binnen het (voortgezet) onderwijs de zogenaamde normjaartaak omgezet in een persoonlijk takenplan. Tot op een uur op jaarbasis nauwkeurig wordt vastgesteld hoeveel tijd wáár aan besteed zou moeten worden. Het te voorspellen effect is helder. Iedereen kan haarfijn aantonen dat de jaartaak volledig is uitgevoerd zonder dat er naar de kwaliteit wordt gekeken. Het gaat vooral om urenverantwoording en niet over kwaliteit. Voor goede docenten is dit een belediging. Voor slechte docenten een excuus.

Ter verantwoording worden geroepen

Vooral door de publieke opinie en dus de politiek, zit het onderwijs over het algemeen en de leraar in het bijzonder, in het verdomhoekje. Waarschijnlijk als reactie hierop hebben de vijf onderwijsorganisaties die zich samen de onderwijscoöperatie noemen,  besloten tot een register dat aantoont dat een leraar: “activiteiten onderneemt om vakkennis te onderhouden”. Ik stel me dan een oudergesprek voor waarbij leraren verwijzen naar een website om aan te tonen dat ze echt wel zouden moeten weten waar ze over spreken. Van verantwoordelijkheid dragen via verantwoording afleggen tot publiekelijk ter verantwoording worden geroepen. De overtreffende trap.  Zucht…

Posted in: Uncategorized