Werkloosheid en (zelf)respect

Posted on 27 februari 2012

1


Werkloosheid is funest voor het zelfrespect van mensen, stelt socioloog en communicatiewetenschapper Linda Prast in Trouw. “Hoewel er ook andere bronnen zijn om zelfrespect uit te putten, lijkt vooral de veroordelende blik van de sociale omgeving de werklozen parten te spelen. Een ruimer idee van wat nuttig is, is welkom. Niet alleen voor de werklozen, maar ook voor de samenleving.”

Het is al veel langer bekend dat het hebben van (betaald) werk heel belangrijk is voor persoonlijk geluk en het krijgen van respect van de samenleving. Linda Prast onderzocht recent de gevolgen van werkloosheid voor het zelfrespect van mensen. “Uit ons onderzoek blijkt dat werklozen het gevoel kunnen hebben dat zij moeten opboksen tegen een negatief beeld dat de buitenwereld van hen heeft. Werklozen ervaren dus niet alleen een toenemende afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook tot de sociale gemeenschap en de samenleving als geheel.”

Ook uit andere onderzoeken blijkt dat er een sterke relatie bestaat tussen werkloosheid en het gevoel “er niet meer bij te horen”, met alle vormen van stress die zo’n gevoel met zich meebrengt. Een betaalde baan hoeft niet de enige mogelijke bron van zingeving te zijn. Maar “ondanks dat werklozen vinden dat zij  door ouderschap en vrijwilligerswerk een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving, is dit ondergeschikt aan een ‘echte baan’ en ervaren zij dit niet als een volwaardige bron van zelfrespect”.

Werk blijft de beste manier om uit de armoede te blijven. Hoewel er veel meer manieren zijn om zinvol bij te dragen aan de gemeenschap kan een betaalde baan een belangrijke bron van zelfrespect en zingeving zijn. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk aan het werk kunnen en gaan. Maar zeker in deze tijd van economische crisis kan het niet zo zijn dat betaalde arbeid de graadmeter wordt voor de vraag of iemand er nog bijhoort. In de woorden van Linda Prast: ” Een ruimere blik van de samenleving op mogelijk nuttige bijdragen kan de negatieve gevolgen voor werklozen beperken.” En daar is iedereen mee gebaat.

Posted in: Uncategorized