Broodfonds

Posted on 5 december 2011

2


Sinds een aantal jaren begeleidt de vereniging “Solidair” zogenaamde broodfondsgroepen. Dat zijn groepen van zelfstandig ondernemers die uit solidariteit samen geld inleggen om een collega uit de brand te helpen bij ziekte. Een goep bestaat uit minimaal 20 en maximaal 50 personen. Echt solidair zijn heeft te maken met “weten om wie het gaat”.

Verbondenheid  en verantwoordelijkheid

Solidariteit heeft iets te maken met verbondenheid. En vervolgens met het opnemen van de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Stammen, gilden in de middeleeuwen, vakbonden, kerkgenootschappen, coöperaties, gezinnen en families, allemaal groepen die nu of in het verleden hun verbondenheid onderkenden en daarop allerlei vormen van sociale zorg organiseerden. Je kunt op elkaar bouwen. In solidariteit zit het begrip solide.

Solidariteit

Als we proberen de solidariteit tussen mensen volledig via de overheid te organiseren, lopen we vast in een inefficiënte, onpopulaire en dure bureaucratie, stelt Pieter Hilhorst tijdens een discussie bijeenkomst over sociale veerkracht van de Wiardi Beckman stichting. “Maar de logica moet niet zijn dat wat de overheid niet meer waar kan maken de mensen zelf maar moeten oplossen”.  Hilhorst pleit wel voor de versterking van de sociale veerkracht van mensen zelf. Vertaald: als de zorg voor elkaar alleen door de overheid geregeld wordt, is dat onbetaalbaar en ondermijnt dat de zorg die mensen van nature voor elkaar hebben. Mensen zouden meer voor elkaar en zichzelf kunnen zorgen. De overheid moet zorgen voor een deugdelijk vangnet wanneer dat niet mogelijk is.

Broodfonds

Een prachtig voorbeeld van solidariteit onder “bekenden” is een zogenaamd broodfonds. Een club mensen die afspreken elkaar te helpen wanneer dat nodig is. Omdat deelnemers elkaar kennen werkt zo’n fonds op basis van vertrouwen. De bureaucratische controle wordt ingeruild voor sociale controle. In de woorden van Pieter Hilhorst: “Het broodfonds is een prachtig voorbeeld van sociale veerkracht, van het vermogen van mensen om met behulp van hun sociale netwerk tegenslagen op te vangen”

Posted in: Uncategorized