Ambachtsschool?

Posted on 3 december 2011

1


Bedrijven leiden steeds vaker hun eigen vakmensen op. Het wordt hoog tijd dat de school dat weer gaat doen. Daar heeft iedereen belang bij. Dat betogen Emile Roemer en Jasper van Dijk van de SP. Hebben ze een punt?

In de Volkskrant van 2 december betogen Emile Roemer en Jasper van Dijk dat er een enorm tekort aan technisch vakbekwame mensen dreigt te ontstaan. Daarin hebben ze gelijk. De verantwoordelijkheid van dit tekort leggen ze grotendeels bij het onderwijs. “Onder het mom van ‘competentiegericht onderwijs’ worden jongeren in enorme scholen aan hun lot overgelaten”. En: “Roc’s met tienduizenden leerlingen bieden geen veilige plek voor gedegen vakonderwijs”. De oplossing zou liggen in de oprichting van een nieuwe ambachtsschool. Een school waar kinderen weer een vak zouden leren met een diploma waar het bedrijfsleven werkelijk iets aan heeft. Hier en daar is het competentiegericht leren zeker doorgeschoten. En de denkrichting van van Dijk en Roemer (vakinhoud, verbondenheid, eenvoudige structuren en regels en kleinschaligheid) is zeker niet verkeerd. Maar de voorstelling die ze geven van het technisch onderwijs is op zijn minst een karikatuur.  En hun oplossing op zijn best eenzijdig.

Cultuurverandering

In mijn blogje van 28 oktober “School hoeft niet leuk te zijn” heb ik mijn zorg uitgesproken over het feit dat kinderen stomweg niet meer lijken te kiezen voor een opleiding in de zorg of de techniek. Steeds vaker wordt gekozen voor een opleiding die moet voorbereiden op een carriere binnen de theaterwereld of de sport. Dat is inderdaad een zorgelijke ontwikkeling. Maar de oplossing daarvoor ligt wat mij betreft in een cultuurverandering en niet in de (her)oprichting van kleinschalige ambachtsscholen. Misschien is het zelfs een goede zaak wanneer het bedrijfsleven in samenwerking met het onderwijs meer werk maakt van scholing voor jonge mensen.  Belangrijker is dat er een cultuurverandering komt. Dat er niet wordt neergekeken op werk met de handen. Daar is meer voor nodig dan een verandering van het onderwijs. Politiek, media, ouders, bedrijfsleven en onderwijs zullen samen aan de bak moeten. Een verandering van cultuur is niet makkelijk. Dwingen via onderwijsmaatregelen niet mogelijk.

Posted in: Uncategorized