Jeugdoverlast

Posted on 29 november 2011

2


“Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats van training . Jonge mensen staan niet meer op als een oudere de kamer binnenkomt. Zij spreken hun ouders tegen, houden niet hun mond in gezelschap, en tiranniseren hun leraren”. Aldus Socrates in de vijfde eeuw voor Christus…..

Grenzen

De jeugd van tegenwoordig heeft nooit gedeugd. Dat was zo in het oude Griekenland. Dat was zo in Nederland. En dat lijkt ook tegenwoordig zo in Oss. Natuurlijk vertonen jongeren grensoverschrijdend gedrag. Per definitie zou ik bijna zeggen. Opvoeden is soms ook gewoon grenzen stellen. Dat geldt voor ouders. Dat geldt voor docenten. Dat geldt voor een buurt en een samenleving.  

In gesprek

Jongeren zijn vaak net mensen. Over het algemeen valt er best met hen te spreken. In wederkerigheid van gedrag natuurlijk. “Wie als een crimineel behandeld wordt, zal zich als een boef gedragen”. Repressief jeugdbeleid werkt niet, aldus Ossenaar en hoogleraar pedagogiek Mischa de Winter. De sociale omgeving van jongeren moet ook haar verantwoordelijkheid nemen.

Positief jeugdbeleid

“It takes a village to raise a child” zei Hillary Clinton. En ze had gelijk. Ouders, onderwijs, sportclubs, jongerenwerk, politie en de buurt hebben invloed op de ontwikkeling van een kind. Het zou mooi zijn als die invloed ook als een verantwoordelijkheid  werd gezien. We zullen sinds Socrates toch wel iets hebben geleerd?

Posted in: Uncategorized