Onderwijshuisvesting Ruwaard

Posted on 25 november 2011

1


De bevolking van Oss ontgroent. Er worden veel minder kinderen geboren dan voorheen. Dat heeft gevolgen voor heel Oss. En op korte termijn ook voor het primair onderwijs. Scholen krijgen steeds minder leerlingen. Dat staat vast. Schoolbesturen en de gemeente denken samen na over de toekomst van het onderwijs. Op welke plek in de gemeente is er vraag naar welke vorm van onderwijs, nu en in de toekomst?

Ruwaard

Ouders van kinderen in de wijk Ruwaard hebben een brief ontvangen. In deze brief  staat dat schoolbesturen en de gemeente samen in gesprek zijn over het onderwijs en onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Dat er minder leerlingen zijn, en dat dat ook iets betekent voor onderwijshuisvesting, is duidelijk. Dat het om de kwaliteit van onderwijs, de kwaliteit van gebouwen, en keuzevrijheid van onderwijsconcept en denominatie gaat, ook. Kwaliteit staat voorop en er moet iets te kiezen blijven. We zijn in gesprek.

Gevolgen

Wanneer er, zoals in Oss, veel minder kinderen geboren worden, staat het vast dat er dingen gaan veranderen. Niet alle schoolgebouwen zullen tot in lengte van jaren met leerlingen worden gevuld. De gemeente en de schoolbesturen willen samen regie voeren op de komende ontwikkelingen. Kernwoorden daarbij zijn: keuzevrijheid in onderwijsconcept en denominatie. Samenwerking tussen scholen en schoolbesturen. Kwaliteit van onderwijs en kwaliteit van huisvesting. Er worden dus geen scholen opgedoekt of opgesplitst. Het zou wel zo kunnen zijn dat kinderen naar een ander schoolgebouw moeten verhuizen.

Voortgang

De tijden veranderen. Het is belangrijk dat iedereen ziet dat het niet zo zal blijven als het is. Het is ook belangrijk dat iedereen weet dat de kwaliteit van onderwijs en schoolgebouwen ondanks de krimpende leerlingenaantallen gemiddeld eerder zal stijgen dan dalen. Duurzame oplossingen worden het eerst gezocht in de Ruwaard. De rest van de gemeente Oss volgt op redelijk korte termijn. We blijven in gesprek om samen regie te voeren op krimp in leerlingenaantallen en de gevolgen voor huisvesting en “onze jong”.

Posted in: Uncategorized