Ouders en het belang van onderwijs

Posted on 22 november 2011

1


Opleidingsniveau is een sterke voorspeller van verschillen in leefsituatie. Hoogopgeleiden leven gemiddeld zeven jaar langer dan laagopgeleiden. Laagopgeleiden hebben aanzienlijk meer lichamelijke en geestelijke klachten en een lager inkomensniveau. Armoede leidt vaak tot een lagere opleiding en een lagere opleiding leidt vaker tot armoede.

Toch heeft onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uitgewezen dat Nederlandse kinderen die in armoede zijn opgegroeid, zich daar in de afgelopen 25 jaar in 97% van de gevallen aan hebben ontworsteld. Nederland is dus wel degelijk een open samenleving. Het spreekwoord “wie voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje”, gaat zeker niet op. Sociale stijging heeft sterk te maken met kwaliteit van onderwijs, en met de betrokkenheid van ouders bij dat onderwijs.

Wantrouwen

Ouders die het beste voor hun kinderen willen, hebben er dus alle belang bij sterk betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kind. En scholen die gemotiveerde leerlingen willen, bij betrokkenheid van ouders bij dat onderwijs. Toch bestaat er (vooral binnen het voortgezet onderwijs en ROC’s) een flink wantrouwen tussen scholen en ouders. Ouders willen dat scholen de opvoeding van thuis op school voortzetten. Maar als docenten kinderen streng aanspreken, komen diezelfde ouders in toenemende mate verhaal halen.  Scholen hebben belang bij ondersteuning van ouders bij het leerproces van hun kind. Ouders zijn welkom op ouderavonden. Maar worden ouders echt actief betrokken bij de vorderingen van hun kind? Uit onderzoek blijkt; vaker niet dan wel.  

Dialoog

Zowel ouders als de school zouden, in het belang van “onze jong”, er alles aan moeten doen om er samen letterlijk het beste van te maken. Volgens mij gebeurt dat niet altijd voldoende. Ouders en scholen zouden in constante dialoog met elkaar de onderwijskwaliteit en motivatie van kinderen moeten verbeteren. Dat kan en moet van beide kanten beter.

Posted in: Uncategorized