De mens is de maat

Posted on 18 november 2011

1


De mens is de maat van alle dingen, stelde de griekse wijsgeer Protagoras in de vijfde eeuw voor Christus. Daarmee hield hij geen pleidooi voor kleinschaligheid, al hoor je dat vaak. Daarmee stelde hij dat wat goed is voor de een, nog niet goed hoeft te zijn voor een ander. Ongelijke monniken, ongelijke kappen dus.

Maatwerk

Ik denk dat Protagoras gelijk had, dat mensen en hun situaties dermate verschillen, dat algemene uitspraken eigenlijk iedereen te kort doen. Dat zegt ook iets over de manier waarop we met onze burgers en het verstrekken van voorzieningen om moeten gaan. Als we het inderdaad onrechtvaardig vinden ongelijke mensen, gelijk te behandelen, dan moeten we maatwerk voorop stellen.  

Kracht en mogelijkheden

Binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaan we de methodiek van de “kanteling” toepassen. We willen uitgaan van de kracht, de regie en de mogelijkheden van mensen en hun eigen sociale netwerk. Geen mens en geen situatie is gelijk. Per mens moet dus een passende oplossing gevonden worden. Uitgaan van wat kan en minder van wat niet meer kan. Minder indicatieprotocollen dus, maar een goed gesprek. Een gesprek waarin gekeken wordt wat (nog) wel kan en waar de gemeente echt bij moet springen. De mens is de maat.

Posted in: Uncategorized