Commercie en Caritas

Posted on 15 november 2011

3


“Weldoener geeft Prota 30.000 euro“, kopte het Brabants Dagblad van 12 november. Een prachtig voorbeeld dat caritas geen monopolie van de overheid hoeft te zijn.

People, Planet en Profit

People, Planet en Profit, is een moderne slogan van een oud verdienmodel. Een model dat er vanuit gaat dat gewin  samen gaat met goed doen voor mens en omgeving. Een model dat er vanuit gaat dat een bedrijf alleen duurzaam kan groeien wanneer mens en omgeving niet uit het oog worden verloren. Continuïteit is dan belangrijker dan ongebreidelde expansie en snelle winst. 

Worteling

Goed doen voor mens en omgeving gaat vaak hand in hand met worteling. Met binding met een gemeenschap. Bedrijven zijn vaker geneigd te investeren in mensen en gemeenschap, wanneer ze ergens langere tijd gevestigd zijn. Soms langer dan een generatie. Vaker wel dan niet betreft het dan familiebedrijven. Goed doen heeft dan niet direct een commercieel doel. Het hoort er gewoon bij. Noblesse oblige.

Kernbewoners 

Mensen met een lager opleidingsniveau en mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt verhuizen niet snel. Ze blijven vaker dan gemiddeld in hun geboorteplaats wonen. Voor deze groep mensen zal er werk moeten zijn. In een tijd van flexibilisering van arbeid en economische rescessie, betekent dat wel wat voor onze lokale werkgevers.

Verantwoordelijkheid

 Het is mooi dat Osse instellingen en bedrijven goede doelen en evenementen sponsoren. Dat is goed voor Oss en dat is goed voor een bedrijf. Maar het zou me een lief ding waard zijn wanneer bedrijven, meer nog dan nu, gingen investeren in Osse mensen. In mensen met een lager opleidingsniveau, bijvoorbeeld. Misschien zelfs mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn regelingen die dat makkelijker maken. Noblesse oblige. Commercie en goed doen gaan prima samen.

Posted in: Uncategorized