Afbouwen subsidie schoolzwemmen

Posted on 25 augustus 2011

2


Volgend schooljaar (2012-2013) stopt de gemeente met het subsidieren van schoolzwemmen. Dit schooljaar blijft de subsidie bestaan, maar stopt een flink aantal scholen toch met schoolzwemmen. Hoe zit dat?

Schoolzwemmen niet noodzakelijk

Uit cijfers blijkt dat het gros van de leerlingen al beschikt over een zwemdiploma nog voordat ze de leeftijd voor het schoolzwemmen heeft bereikt. Van de Osse 8 tot en met 13 jarigen heeft slechts 3% nog geen zwemdiploma. Voor het behalen van een zwemdiploma is het schoolzwemmen dus niet noodzakelijk. Toch geeft de gemeente Oss hier jaarlijks 152000 euro aan uit.

Verantwoordelijkheid

Gemeenschapsgeld kan maar een keer worden uitgegeven. Een van de uitgangspunten van het coalitieprogramma is dat we uit moeten gaan van eigen kracht. Dat mensen die hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen dit ook moeten doen. We zijn van mening dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het leren zwemmen van hun kind. De overgrote meerderheid van de Osse burgers neemt deze verantwoordelijkheid nu al. Er zijn mensen die om financiele of andere redenen die verantwoordelijkheid niet kunnen nemen. Voor die mensen bestaan verschillende regelingen. 

Standpunt scholen

Hoewel de subsidie op het schoolzwemmen voor dit schooljaar gewoon blijft bestaan hebben 14 van de 21 scholen voor primair onderwijs aangegeven dit jaar al geen deel meer te willen nemen aan het schoolzwemmen. Het schoolzwemmen gaat volgens een aantal scholen teveel ten koste van de reguliere lessen.

Prioriteren

Dat de gemeente voor een zeer forse bezuinigingsmaatregel staat is duidelijk. De gemeente moet nog meer dan vroeger prioriteiten stellen en goed nadenken over de vraag waar de beschikbare middelen het best en meest effectief kunnen worden ingezet. Binnen de coalitie is afgesproken de subsidie op het schoolzwemmen met ingang van het schooljaar 2012-2013 stop te zetten.

Vangnet

Onderdeel van de afbouw van de subsidie is het optuigen van een nieuwe vangnetregeling. Alle Osse kinderen moeten een zwemdiploma kunnen halen. Daar waar ouders hun verantwoordelijkheid niet kunnen dragen schiet de gemeente te hulp. Voorlichting over het belang van een zwemdiploma hoort daarbij. Scholen hebben hier een belangrijke rol in.

Posted in: Uncategorized