Krimp

Posted on 28 augustus 2011

1


Door vergrijzing en ontgroening zal de bevolkingsomvang van Oss in wijken en dorpen de komende jaren langzaam afnemen. Het eerst is dat te merken bij de jeugd. Er wonen nu al merkbaar minder kinderen in een aantal wijken en dorpen. Die trend zet zich door en dat heeft gevolgen. 

Leefbaarheid

Voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen is het voorzieningenniveau van belang. Hoe meer voorzieningen, hoe beter de leefbaarheid. Maar hoe minder mensen hoe moeilijker het is om het voorzieningenniveau op peil te houden.  Een van de belangrijkste voorzieningen binnen een gemeenschap is een school.

Onderwijsaanbod

Een school heeft een wettelijk vastgestelde minimale omvang om betaalbaar te zijn en een goede onderwijskwaliteit te kunnen garanderen. Binnen onze gemeente zijn er scholen die qua omvang in de gevarenzone zitten. Vooral in de dorpen is dat een groot probleem. Toch heeft schoolbestuur Optimus op verzoek van de gemeente beloofd er alles aan te doen scholen in dorpen ondanks hun kleine omvang open te houden. 

 Samenwerking en samenhang

De gemeente gaat voor wat betreft het onderwijs alleen over huisvesting en leerlingenvervoer. Echt sturen kunnen we dus niet. Schoolbesturen zijn autonoom. Leefbaarheid in wijken en dorpen en de daarbij horende voorzieningen vinden we heel erg belangrijk. Kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen ook. Gezien de krimp  van het aantal leerlingen en bijbehorende budgetten zullen er vanuit scholen maar ook vanuit andere voorzieningen en instellingen in wijken en dorpen discussies op gang komen over hoe het in de toekomst verder moet. De gemeente zal die discussies faciliteren en in samenhang voeren.

Posted in: Uncategorized