Gemeentelijke kerstpakketten worden afgeschaft

Posted on 22 augustus 2011

7


In 2005  is de gemeente Oss begonnen met uitdelen van kerstpakketten aan mensen met een minimum inkomen. Helaas moet de gemeente fors bezuinigen. Dat gaat dat ten koste van deze kerstpakketten. Hoe zit dat?

Eenmalige uitgave

In 2005 had de gemeente geld over uit het inkomensdeel van de Wet Werken naar Vermogen. Er is toen besloten dit geld voor dat jaar uit te geven aan onder meer kerstpakketten voor minima. Omdat de kerstpakkettenactie een groot succes was, heeft de gemeenteraad in 2006 besloten hier structureel geld voor vrij te maken. Jaarlijks is dat een bedrag van ongeveer 100.000 euro. Omdat de gemeente fors moet bezuinigen is dit geld er niet meer.

Prioriteren

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimabeleid (ook bij de enorme bezuinigingsopgave)  zoveel mogelijk overeind moet blijven. Mensen die steun nodig hebben om binnen de Osse gemeenschap volwaardig te kunnen meedraaien, moeten die steun blijven krijgen. Dat betekent dat we prioriteiten zullen moeten stellen om noodzakelijk sociaal beleid te kunnen betalen.

Wettelijk verboden

Tijdens de discussie in de gemeenteraad in 2005 was al bekend dat het uitdelen van kerstpakketten aan mensen met een uitkering eigenlijk niet mocht. In november 2010 is dat door de rijksoverheid nog eens schriftelijk bevestigd. De belasting ziet een kerstpakket als inkomen in natura en dat is verboden. Omdat de rijksoverheid hierop niet streng controleerde is in 2005 besloten een risico te nemen ten gunste van mensen die het niet gemakkelijk hebben. Inmiddels zijn de tijden veranderd. Duidelijk is dat Oss stomweg geen kerstpakketten meer mag verstrekken en dat de minister een financiele maatregel overweegt tegen gemeentes die zich niet aan de wet houden.

Conclusie

Met ingang van dit jaar zal de gemeente Oss geen kerstpakketten uitdelen. Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste  is het uitdelen van kerstpakketten wettelijk verboden en riskeren we een boete als we er toch mee doorgaan. Ten tweede zullen we ook binnen het minimabeleid prioriteiten moeten stellen om sociaal beleid te kunnen betalen.

Posted in: Uncategorized