Vragen over GGZ als lucratieve markt

Posted on 26 maart 2021

3


Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de jeugd ggz een lucratieve markt blijkt te zijn voor durfinvesteerders


1.Wat is uw reactie op het feit dat durfkapitalisten de jeugd-ggz als een lucratieve markt zien? 1)
2.Kunt u een overzicht geven van alle instellingen voor jeugd ggz die in handen zijn van durfkapitalisten?

3.Bent u het eens met de conclusie uit het artikel dat kinderen met lichte problemen lucratief en snel geholpen worden, maar kinderen met ingewikkelde problemen (te) vaak aan hun lot worden overgelaten? Zo nee, waarom niet?
4.Welke financiële prikkels zorgen er voor dat lichte problemen worden opgepakt en ingewikkelde problemen niet? En wat bent u bereid hier aan te doen?
5.Wat is uw reactie op de conclusie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat naast de problemen in de hulp voor jeugdigen die om een acute oplossing vragen, er ook stelselproblemen zijn die een structurele bovenregionale aanpak vragen? Welke acties zet u hierop? 2)
6.Klopt het dat opname in de jeugd ggz niet in alle jeugdhulpregio’s is ingekocht, omdat gemeenten sturen op normalisering door minder specialistische zorg en/of jeugdhulp met verblijf in te kopen? Zo ja, welke regio’s zijn dat? 

1) NRC, “Durfinvesteerders zien brood in tieners met lichte psychische klachten, zwaardere patiënten belanden op wachtlijst”, 21 maart 20212) Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, “Factsheet: onvoldoende tijdige en juiste hulp voor jongeren met ernstige psychische problemen”, 15 maart 2021

Posted in: Uncategorized