Betere zorg is goedkopere zorg

Posted on 5 september 2020

4


Het schijnt een uitspraak te zijn van president Obama. “Saving money, saving lives.” Betere zorg kost met andere woorden minder geld. Ik kende de uitspraak niet. Maar in deze podcast legde oud-minister Ab Klink het principe aan me uit. En het werkt. Niet alleen in ziekenhuiszorg, maar ook in de jeugdzorg. Door de zorg te verbeteren kunnen we veel geld besparen. En ook dat laatste is hard nodig.

Als er bespaart moet worden op de kosten, dan gaat onze fantasie vaak niet verder dan het drukken op tarieven. Maar dat is het laatste wat je moet doen. Ook hier geldt: goedkoop is duurkoop. Een wijkteam dat wegens geldgebrek met onderbezetting kampt of bestaat uit onervaren krachten, zal veel meer doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Aan de ene kant om van de enorme workload af te zijn. En aan de andere kant omdat ze niet in staat zijn om zelf hulp te bieden.

Het klinkt zo logisch. En dat is het ook. In een ziekenhuis helpt het om zeer ervaren doktoren op de eerste hulp te hebben. Dat scheelt veel opnames. En veel onnodige zorg die hoe dan ook schadelijk is. In de jeugdzorg geldt hetzelfde. Een kind met een trauma dat zich meldt, heeft geen hele serie aan zorg nodig om teruggetrokken of juist agressief gedrag aan te pakken. Het heeft een traumabehandeling nodig. Maar zo’n trauma moet wel herkend worden. En er zijn honderden voorbeelden.

Onnodige zorg schaadt altijd. Het schaadt de persoon in kwestie. En het kost vreselijk veel geld. Geld dat niet uitgegeven kan worden aan hulp die wel degelijk nodig is. Door aan de voorkant te investeren in goede voorlichting en goede gesprekken blijkt veel zorg inderdaad onnodig te zijn. Sommige zaken gaan vanzelf over. En met sommige zaken moet een mens leren omgaan. Aan de voorkant investeren in goede gesprekken loont. Het gaat niet om het bieden van veel of snelle zorg. Het gaat om het bieden van de juiste zorg.

Veel gemeenten staan voor een enorme uitdaging. De financiën staan dermate onder druk dat aan bezuinigingen niet valt te ontkomen. Ik zou iedere wethouder en ieder raadslid willen aanraden eerst te luisteren naar het verhaal van Ab Klink. Het kan veel beter. En het wordt daardoor veel goedkoper. Blijven drukken op tarieven, de toegang bemoeilijken of de wachtlijsten extreem laten oplopen is niet de juiste weg. Net zo min als het sluiten van allerlei voorzieningen om slecht werkende zorg te blijven bekostigen. Het kan beter en dus goedkoper. Luister naar deze podcast.

Posted in: Uncategorized