Jongeren het kind van de rekening?

Posted on 2 september 2020

0


Volgens cijfers van het CBS dreigen jongeren, meer dan andere groepen, tijdens de coronacrisis het kind van de rekening te worden. Het vinden van goedkope woonruimte is erg lastig; de studiebeurs is al vervangen door het leenstelsel en de werkloosheid veroorzaakt door de coronacrisis komt daar nog eens bovenop. Dit is een ramp in slow motion. We moeten koste wat kost voorkomen dat problemen zo groot worden dat ze niet meer opgelost kunnen worden.

Tijdens het zogenaamde vragenuurtje heb ik vragen gesteld aan de staatssecretaris. Vragen over de gevolgen voor studenten die nu werkloos zijn en dus meer zullen moeten lenen. Vragen over laagopgeleide jongeren die het eerst worden ontslagen en die, zodra er weer werk is, pas aan de slag kunnen wanneer de beter opgeleide jongeren ’op‘ zijn. De staatssecretaris zegde actie toe. Hij beloofde de Tweede Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van zijn acties.

De zorgen over studenten zijn terecht. De zorgen over jongeren die afhankelijk zijn van een uitkering omdat ze op de arbeidsmarkt verdrongen worden door mensen met meer ervaring of een hogere opleiding ook. Maar de grootste zorgen heb ik over jongeren die niet studeren, geen studiebeurs hebben, geen recht hebben op een bijstandsuitkering en nu ook geen werk hebben. Waar leven deze jongeren van? Hoe komen ze aan hun inkomen?

In theorie hebben we het in Nederland goed voor elkaar. Ook voor jongeren onder de 27 jaar. Er zijn maar twee smaken. Of je studeert en leeft van een studielening. Of je werkt en leeft van je inkomen. Lukt het een jongere niet om aan het werk te gaan, dan gaat hij studeren en treedt regel één in werking. En worden de kansen op de arbeidsmarkt via een opleiding vergroot. Het is voor jongeren niet gemakkelijk om een bijstandsuitkering te krijgen. Dat is in normale tijden ook niet nodig. Er is dan werk genoeg. Nu ligt dat misschien wat genuanceerder.

Ik heb de staatssecretaris gevraagd of hij de situatie van deze zogenaamde ‘nuggers’ (Niet Uitkeringsgerechtigden) in beeld heeft. Of dat hij bereid is deze mensen in beeld te krijgen. Dat is waarschijnlijk niet zo simpel. Ze staan niet ingeschreven bij DUO. Maar ze zitten ook niet in de gemeentelijke kaartenbak. Ik vermoed dat veel van deze jongeren kwijt zijn en min of meer gedwongen worden schulden te maken of weer afhankelijk zijn geworden van hun ouders. Of erger. De staatssecretaris heeft toegezegd actie te ondernemen; specifiek aandacht te hebben voor de groep nuggers en de kamer te informeren. Wordt vervolgd.

Posted in: Uncategorized