Veel te hoge accountantskosten

Posted on 29 december 2019

3


De accountantskosten van jeugdzorgorganisaties zijn hoog. Veel hoger dan bij andere zorgorganisaties. Dat schrijft Binnenlands Bestuur op basis van een analyse van inkoopcoöperatie Intrakoop. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de decentralisaties, omdat organisaties sindsdien aan verschillende gemeenten verantwoording moeten afleggen. “En elke gemeente zijn eigen procedure heeft.”

Sommige negatieve gevolgen van de decentralisaties waren ingecalculeerd. Dat de coördinatie-  en accountantskosten toe zouden nemen naarmate er zaken gedaan moeten worden met meerdere opdrachtgevers bijvoorbeeld. Dat kan voor niemand een verrassing zijn. Ook al vindt vrijwel iedereen dat een euro die voor de jeugdzorg bedoeld is ook aan zorg besteed zou moeten worden.

Ik begrijp natuurlijk dat aan een gemeente die verantwoordelijk is ook verantwoording moet worden afgelegd. Wat ik niet begrijp is dat iedere gemeente daarvoor blijkbaar nog steeds zelf het wiel uitvindt. Er worden stappen gemaakt in het harmoniseren van dit soort processen. Dat weet ik. Maar blijkbaar gaat dat niet snel genoeg. Of levert dat harmoniseren om een andere reden niet genoeg op.

Wat ik ook niet begrijp is dat ondanks die enorme accountantskosten veel gemeenteraadsleden aangeven totaal geen zicht te hebben op de besteding van (jeugd)zorggelden. En dus niet te weten hoe ze grip moeten krijgen op kwaliteit en kosten. Dat moet toch vrij gemakkelijk anders kunnen, zou je zeggen. Als een leger aan beleidsambtenaren, accountants en kwaliteitsmedewerkers niet in staat is om uit een enorme berg data bruikbare informatie te halen, hebben we het waarschijnlijk wel erg ingewikkeld gemaakt.

Gemeenten werken samen in regio’s. Dat is zo afgesproken. Je mag hopen dat binnen die regio’s heldere, eenvoudige en eenduidige afspraken gemaakt zijn over de manier van factureren en verantwoording. Afspraken waaraan iedere gemeente zich houdt. En dat een professionele organisatie in staat moet zijn om op een normale manier verantwoording af te leggen. Ook naar meerdere opdrachtgevers.

Ik ga vrij veel op werkbezoek. En tot mijn spijt moet ik constateren dat lang niet alle gemeenten echt zicht hebben op de kosten die ze maken. Bovendien krijg ik met enige regelmaat mailtjes van medewerkers van instelingen die de wanhoop nabij zijn. Ik ben op zoek naar regio’s of instellingen waar het wel echt goed loopt. Waar verantwoording afleggen geen straf of administratief monnikenwerk is, maar een door gemeenten en instellingen gezamenlijk gedragen vorm van kwaliteitszorg. Ik laat me heel graag uitnodigen.

 

Posted in: Uncategorized