Oplopende gemoederen

Posted on 1 januari 2020

3


Het jaar is nog maar net begonnen. Maar de gemoederen lopen online alweer behoorlijk op. Over de wens om vuurwerk te verbieden bijvoorbeeld. Voor- en tegenstanders buitelen alweer over elkaar heen. Het valt me op dat voorstanders van zo’n verbod op vuurwerk vaak ook voorstanders van de legalisering van drugs zijn. Maar nu precies de tegenovergestelde redenering hanteren. 

Vuurwerk moet verboden worden. En dan moet er geen onderscheid worden gemaakt tussen licht en zwaar vuurwerk. Want dat onderscheid maakt handhaving moeilijk. Gewoon alles verbieden dus. Het zetten van vraagtekens bij zo’n verbod is laf, zo vindt men. Want vuurwerk is slecht voor het milieu, slecht voor de gezondheid en geeft veel overlast. Dat klopt natuurlijk allemaal. Daarover geen misverstand. Maar hoe zit het dan met de argumenten die bij de wens om drugs te legaliseren nog zo’n belangrijke rol speelden?

Laten we er geen doekjes om winden. De schade voor het milieu is ook bij drugs levensgroot. Om over de criminaliteit, de maatschappelijke- gezondheids- en psychische schade maar te zwijgen. Die is bij drugs natuurlijk ongelofelijk veel groter. Maar de legalisering van drugs zou het mogelijk maken om beter te reguleren. En bovendien het verdienmodel van criminelen ruïneren. Natuurlijk zijn er bij die argumenten heel erg veel vraagtekens te zetten. En dat doe ik ook. Het grote verschil tussen drugs en vuurwerk op dit vlak, is dat drugs in alle ons omringende landen verboden zijn. En vuurwerk niet. En dat het handhaven van een vuurwerkverbod dus nog heel veel ingewikkelder zal zijn.

Ik wil hier geen discussie starten over het al dan niet verbieden van vuurwerk. Het standpunt van het CDA is helder. De wet zegt dat (legaal) vuurwerk tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur afgestoken mag worden. En verder niet. Het blijkt al erg lastig dat te handhaven. En of een meerderheid van de Nederlanders voor een totaalverbod is moet de toekomst uitwijzen. Gezien de recordverkoop van vuurwerk vraag ik het me af. Maar, mag ik een valse gewetensvraag stellen? Zou het zo kunnen zijn dat de wens tot een verbod op vuurwerk toeneemt naarmate men zelf overlast ervaart? En de wens tot legalisering van drugs juist groeit wanneer men er zelf plezier aan beleeft? Zomaar wat overdenkingen. En de beste wensen voor 2020.

 

Posted in: Uncategorized