Meer geld voor jeugdzorg 1

Posted on 28 april 2019

4


Dat veel gemeenten geld te kort komen, als het gaat om het bieden van hulp aan kinderen, is algemeen bekend. Minister Hugo de Jonge heeft daar, zoals beloofd, ook onderzoek naar gedaan. Enkele conclusies zijn duidelijk. Steeds meer kinderen krijgen hulp. En gemeenten komen steeds meer geld te kort. Wat er precies met het geld gedaan wordt, weet niemand. En dat is eigenlijk best schokkend. Ik ga er drie blogjes over schrijven. Dit is nummer 1. 

Natuurlijk vind ook ik dat gemeenten genoeg geld moeten krijgen om de zorg voor kinderen te kunnen betalen. En gelukkig wil de minister ook meer geld beschikbaar stellen. Maar meer geld alleen is niet genoeg. We moeten ons ook de vraag durven stellen of we met dat geld wel de juiste dingen doen. Daar hebben veel gemeenten totaal geen zicht op. En daar moet snel verandering in komen.

Niemand vindt het fijn om te horen. Maar een beetje rondvragen leert dat gemeenten de jeugdwet soms wel erg ruim interpreteren. Sommige gemeenten vergoeden onder de noemer ‘jeugdhulp’ zaken die ouders tot voor kort zelf moesten betalen. Gemeenten in de regio Amsterdam hebben een mooi instrument ontwikkeld om hulp te zoeken: http://www.ikzoekjeugdhulp.nl. Via die site kunnen ouders van kinderen met een verwijzing voor specialistische jeugdhulp een passende organisatie vinden.

En wat valt er volgende die site dan zoal onder de noemer ‘specialistische hulp’? Naast reguliere psychologen en orthopedagogen staan er op de site http://www.ikzoekjeugdhulp.nl veel kindercoaches. Maar ook aanbieders van huiswerkbegeleiding en zogenaamde plusklassen. Dit soort hulp viel nooit onder de zorg waar een overheid de portemonnee voor trok. De regio Amsterdam doet dat nu blijkbaar wel.

Ik geef het toe. Wat ik doe is geen grondig onderzoek. Maar als de regio Amsterdam blijkbaar kindercoaches, huiswerkbegeleiding en plusklassen vergoedt, dan vind ik het niet vreemd dat ze geld te kort komen. Let op. Ik zeg niet dat kindercoaches geen goed werk doen. Ik zeg ook niet dat sommige kinderen geen plusklas nodig hebben. Ik zeg wel dat deze zorg nooit door de overheid werd vergoed. En dat gemeenten er geen geld voor krijgen.

Laat ik een vermoeden uitspreken. De regio Amsterdam staat hierin niet alleen. Veel meer gemeenten vergoeden hulp die voorheen nooit vergoed werd. Laat ik nog een vermoeden uitspreken. Het zijn niet de ouders van kinderen met de grootste problemen die de weg weten te vinden naar dit soort ondersteuning. Laat ik een laatste vermoeden uitspreken. Geld is altijd schaars. En de vraag naar hulp is in principe oneindig. De meeste mensen helpen in dat geval het liefst de kinderen met de grootste problemen. Ik wel in elk geval.

 

 

Posted in: Uncategorized