Suïcide onder kinderen

Posted on 3 juli 2018

3


Steeds meer kinderen plegen suïcide. Dat meldt het AD. Hoe verschrikkelijk is dat? En vooral, hoe komt dat? Is de wereld zoveel onoverzichtelijker geworden? Komt het door de verkeerde muziek, games of series op netflix? Komt het omdat kinderen niet of pas te laat jeugdhulp krijgen? Komt het omdat er meer middelen voor handen zijn om jezelf effectief van het leven te beroven? Geen mens die het weet. Maar meningen genoeg.

Natuurlijk is het belangrijk om te weten hoe het komt dat kinderen zich van het leven beroven. Ik zal de minister vragen daar onderzoek naar te (laten) doen. Maar daar moet het niet bij blijven. Veel belangrijker is het te kijken wat we kunnen doen. Hoe kunnen we proberen kinderen met negatieve gevoelens vroeg op te sporen en daarna effectief behandelen. In Noordoost Brabant zijn we jaren geleden gestart met het zogenaamde STORM project.  Een project dat wat mij betreft navolging verdiend.

Het STORM project (Strong Teens and Resiliant Minds) is er om somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroeg op te sporen en aan te pakken. “Dit met als doel om depressie en zelfdoding onder jongeren te voorkomen. Het project stimuleert de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en weerbaarheid van jongeren.” Natuurlijk valt er nog niet alles over te zeggen. Maar de resultaten worden wetenschappelijk gemonitord. En lijken tot nu toe erg veelbelovend.

Suïcide onder kinderen is verschrikkelijk. En helaas nooit helemaal te voorkomen. Ik ken voorbeelden van jonge mensen die zich van het leven hebben beroofd, zonder dat iemand iets doorhad. Laten we doen wat we kunnen. Ik vraag de minister om te onderzoeken waar de toename van suïcide vandaan komt. Maar vooral ook wat er aan gedaan kan worden. En of de minister het met me eens is dat de uitrol van projecten als STORM wenselijk kunnen zijn.

Posted in: Uncategorized