Doen wat nodig is

Posted on 17 juni 2018

2


Het kan een drukte van belang zijn bij hen in huis. Een samengesteld gezin met vijf kinderen, waarvan er drie een behoorlijke diagnose hebben. Een moeder die het allemaal wat veel wordt. En een vader die keihard werkt om voor het inkomen te zorgen. Maar daardoor ook vaak afwezig is. Moeder trekt het dan bijna niet meer. Er moet hulp komen.

Zoals vaker is het niet zo moeilijk om te bedenken wat nodig is. In dit geval ook niet. Er moet ondersteuning komen om het gezin te organiseren. Het liefst een flink aantal uren. En het liefst een en dezelfde persoon. De kinderen hebben rust, reinheid en regelmaat nodig. Moeder kan dat nu in haar eentje nog niet bieden. En ze moet tot rust kunnen komen. De oplossing is helder. Maar het regelen daarvan een stuk moeilijker.

Hoe financier je hulp die valt onder verschillende wetten? Voor zoon nummer één had het gezin te maken met de Wet Langdurige Zorg. En daarmee met het zorgkantoor, het CIZ en het SVB. Voor dochter nummer één en zoon nummer twee in eerste instantie met de gemeente. Zij vallen onder de jeugdwet. Waarbij de zorg voor zoon nummer twee in principe ‘in natura’ ingekocht zou kunnen worden. Voor dochter nummer één lag een Persoons Gebonden Budget meer voor de hand. De zorg voor moeder wordt geregeld via de zorgverzekering. En een deel via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarvoor bestond weer een aparte contactambtenaar van de gemeente.

Verschillende regelingen zorgen voor een enorme bureaucratie. En voor veel stress. Bovendien maakt het de meest voor de hand liggende oplossing, namelijk een flink aantal uren ondersteuning in het gezin door één goed gekwalificeerd persoon, in eerste instantie niet mogelijk. Waarom zou dit gezin geen Gezins Gebonden Budget kunnen krijgen? Met heel veel moeite lukt het gemeenten die daar voor open staan om maatwerk te leveren. (Ook deze casus is uiteindelijk opgelost.) Maar dat moet gemakkelijker kunnen. Aanstaande donderdag 21 juni spreek ik in de Tweede Kamer over de evaluatie van de jeugdwet. Ik zal aandacht vragen voor dit soort gezinnen. En voor de mogelijkheid om Gezins Gebonden Budgetten gewoon (en een stuk eenvoudiger) mogelijk te maken.

 

 

 

Posted in: Uncategorized