Omgekeerde bewijslast

Posted on 13 juni 2018

10


Stel je zit financieel aan de grond. En je zoekt hulp bij de gemeente. Niemand doet dat voor de lol. En voor je de stap durft te nemen om hulp te vragen, gaat er meestal wel enige tijd overheen. De gemeente wil je helpen. En zoekt contact met al je schuldeisers om betalingsafspraken te maken. Om zo’n plan te kunnen maken, moeten al je schuldeisers akkoord gaan met een regeling. En daar wringt de schoen.

In lang niet alle gevallen gaan schuldeisers akkoord met een regeling via de gemeente. Dat zijn ze ook niet verplicht. Anderen nemen niet eens de moeite om te reageren. Het zorgt er wel voor dat iemand die in de schulden zit moet wachten voor hij een traject in kan. In het uiterste geval moet de gemeente via de rechter een schuldeiser dwingen akkoord te gaan met een regeling. Dat kost tijd en moeite. En niemand schiet er iets mee op.

Er zijn schuldeisers die per definitie niet akkoord gaan met welke regeling dan ook. Op die manier leggen zij druk bij de gemeente om hen een voorkeurspositie te geven. Dat is gewoon niet goed. Gemeenten stellen een regeling voor die het belang van alle partijen (dus ook van de schuldeisers) in alle redelijkheid maximaal dient. Donderdag veertien juni is er een Algemeen Overleg over schulden en armoede in de Tweede Kamer. Namens het CDA zal ik een motie indienen om een einde te maken aan deze praktijken. En een reactie termijn verplicht te stellen en de bewijslast om te draaien.

Mijn voorstel is simpel. Als iemand in de schulden zit en hij gaat naar de gemeente om geholpen te worden, moet die hulp er komen. En het liefst vlug. De gemeente neemt, net als nu contact op met de schuldeisers om in alle redelijkheid te komen tot een plan. Allereerst moeten schuldeisers voortaan verplicht binnen een redelijke termijn reageren op een verzoek van de gemeente. En als vervolgens vier van de vijf schuldeisers akkoord gaan, kan het niet zo zijn dat nummer vijf het hele traject kan stoppen door te weigeren mee te werken. In mijn voorstel gaat de vijfde automatisch ook akkoord. En anders gaat hij zelf maar naar de rechter om aan te geven waarom dat in zijn specifieke geval echt niet terecht zou zijn.

De meeste schuldeisers zijn redelijke mensen. Redelijke mensen reageren op een verzoek van de gemeente. En redelijke mensen gaan akkoord met redelijke voorstellen. Zeker wanneer helder is  dat een beter voorstel er niet in zit omdat het geld er gewoon niet is. Sommige schuldeisers zijn geen redelijke mensen. Die reageren niet als een gemeente contact opneemt. En gaan niet akkoord met welke regeling dan ook. Op die manier krijgen mensen die dat heel hard nodig hebben geen hulp. En dat is niet goed. Een verplichte reactie termijn dus. En omgekeerde bewijslast. Liever vandaag dan morgen.

Posted in: Uncategorized