Meer regie op bewindvoering

Posted on 13 juni 2018

2


Mensen die niet in staat zijn zelfstandig de regie op hun inkomsten en uitgaven te houden, kunnen via de kantonrechter een zogenaamde bewindvoerder toegewezen krijgen. Dat kan een familielid zijn. Dat kan ook iemand zijn die er zijn beroep van heeft gemaakt. Meestal gaat dat goed. Soms ook niet. Niet alle bewindvoerders zijn geschikt voor hun functie. Anderen deugen gewoon niet. En soms gaat een bewindvoerder die 126 gezinnen begeleidt ineens dood…..

In het regeerakkoord is opgenomen dat gemeenten een adviesrecht krijgen in de gerechtelijke procedure rondom bewindvoering. Dat is mooi. Want tot nu toe is dat niet het geval. Dat is mooi. Maar het is zeker niet genoeg. Veertien juni spreekt de Tweede Kamer over schulden en armoede. Namens het CDA zal ik samen met D66 een motie indienen die gemeenten meer regie over bewindvoering moet geven. En die de kwaliteit van bewindvoerders, meer dan nu moet waarborgen.

In 2016 is het landelijk Kwaliteitsbureau voor bewindvoering opgericht. Dit bureau bekijkt of beginnende bewindvoerders over bepaalde algemene opleidingsvoorwaarden beschikken. Die voorwaarden en de controle daarop zijn erg algemeen. D66 en CDA willen meer. Kan de staatssecretaris bijvoorbeeld onderzoeken of een diploma voor bewindvoerders een haalbare kaart is? Op dit moment worden gemeenten door het kwaliteitsbureau ook niet geïnformeerd  over de kwaliteit van bewindvoerders. Als gemeenten binnenkort, zoals afgesproken, meer adviesrecht en dus meer regie in handen krijgen, zou het mooi zijn als de kwaliteit in een oogopslag helder is. Een diploma voor bewindvoerders dus. En meer informatie voor gemeenten.

Posted in: Uncategorized