HJ Schoo-lezing

Posted on 5 september 2017

13


Mijn twitter-tijdlijn ontplofte bijna naar aanleiding van de HJ Schoo-lezing die Sybrand Buma gaf in de Amsterdamse Rode Hoed. Vanuit bepaalde hoek waren de reacties niet van de lucht. Meestal is dat een goed teken. En zeker ook in dit geval. De boodschap is belangrijk genoeg. En zeker waard om het gesprek over aan te gaan. Laat de commentaren even voor wat ze zijn. En kijk de lezing terug. Oordeel zelf of Buma een punt heeft.

Buma neemt stelling tegen vals vooruitgangsdenken. Tegen de economisering van maatschappelijke verhoudingen. Tegen doorgeslagen individualisme. Tegen absolute individuele vrijheid die collectieve versplintering is geworden. En hij stelt daar collectieve waarden tegenover. Een mens is vrij. Maar hoort die vrijheid niet slechts te gebruiken voor de bevrediging van individuele behoeften. Maar ook om elkaar vooruit te helpen. Een gemeenschap is meer dan de som van individuen.

De felle reacties vanuit bepaalde hoek op Buma’s lezing leren me twee dingen. Ten eerste dat de meeste reaguurders niet de moeite hebben genomen om de lezing ook echt zelf te zien. Maar ook dat hij iets aanraakt dat mensen in beweging brengt. Dat over de vraag ‘hoe nu verder met ons land’ stevig gedebatteerd kan, mag en moet worden. Dat gesprek wil ik graag faciliteren.

De lezing van Sybrand is in boekvorm uitgegeven. Ik heb twintig boekjes besteld. Ik stuur die boekjes naar de eerste twintig mensen die het hebben willen. En nodig hen daarna uit om, in Den Haag, met mij over de inhoud te spreken. Een rondleiding door de Tweede Kamer krijg je er gratis bij. Een goed idee? En wil je meepraten? Mail even je naam en adres aan r.peters@tweedekamer.nl. Dan zorg ik voor de rest.

 

 

 

 

 

 

Posted in: Uncategorized