Best bizar

Posted on 8 juli 2016

5


“Het is toch wel best bizar, je mag het lokaal verprutsen maar landelijk tel je niet mee” een uitspraak die ik met mijn familie en vrienden zo om de 4 jaar deel. Gastblog van Luc Godfroid, Ossenaar geboren in Luxemburg.

Ik heb het hier over het fundamentele recht, het recht der democratie, om te stemmen. Binnen de Nederlandse wetgeving is het zo, dat je als houder van een buitenlands paspoort niet in aanmerking komt voor de landelijke verkiezingen. Je mag dus niet stemmen. Dit mag echter wel op lokaal niveau, lees tijdens de gemeenteraadsverkiezingen*. Sterker nog, je kan zelfs, bij geschiktheid en afdoende aantal stemmen, in de gemeenteraad plaatsnemen. Best gek als je bedenkt dat er veel buitenlanders zijn die hier al jaren wonen en geen echte betrekkingen meer met hun vaderland hebben, maar totaal niet gehoord worden op landelijk niveau dan.

Dit geldt ook voor mij, ik ben meer Oranje dan menig Nederlander en gek op kaas! Niet dat dit criteria zijn waarop je een stemrecht zou kunnen verwerven, maar het feit dat ik al meer dan 15 jaar in Nederland woon, zou hier wel mee moeten tellen. Ik begrijp het gewoon niet waarom het lokaal wel mag en landelijk niet. Dit geldt trouwens ook voor landelijke referenda, zoals recentelijk van het associatieverdrag met Oekraïne. Ook tijdens dit referendum werd de houder van een buitenlands paspoort buitenspel gezet.

Ik pleit zeker niet dat een ieder die hier in Nederland komt aanwaaien mag stemmen. Echter iemand die bijvoorbeeld minimaal 10 jaar in Nederland woont, werkt bijdraagt en meedoet aan de maatschappij, of gewoon belasting betaalt zou toch ook moeten kunnen kiezen? Zo gek toch nog niet?

In mijn optiek is het verschil in mensen die mogen kiezen tijdens lokaal versus landelijk, zelfs in strijd met Artikel 1 van de Nederlandse grondwet, die immers bepaalt dat “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Daarnaast vertekent het ook onze democratie daar het stemgedrag op landelijk niveau niet verspiegelt wat mensen lokaal van hun vertegenwoordigers vinden. “Inconsistent stemgedrag door ontbrekende variabel” om het even politiek correct uit te drukken.

Uiteraard kan ik ook kiezen voor een Nederlands paspoort maar ik zie daar het voordeel niet van (en kost geld, hoezo geen Nederlandse mentaliteit, zûnig), daar ik eigenlijk gewoon Europeaan ben, die gekozen heeft om in Nederland te wonen. Ik heb geen paspoort nodig om me Nederlands of anderszins patriottistisch te voelen. Voor mij is het enkel een document dat aangeeft dat ik besta.

Conclusie, ik zou graag van mijn stem willen gebruik maken, ook landelijk, maar word geblokkeerd door wetten die in mijn optiek niet meer van deze tijd zijn.

*indien minimaal 5 jaar onafgebroken woonachtig in Nederland

Posted in: Uncategorized