Onderzoek naar taaleis in bijstand

Posted on 25 juni 2016

2


Het is weer zo ver. De neiging van sommige Haagse politici om zich met de uitvoering van gemeentelijk beleid te bemoeien, blijkt maar moeilijk te onderdrukken. Het is dit keer de VVD die een onderzoek van minister Klijnsma eist over de manier waarop gemeenten omgaan met de taaleis voor bijstandsgerechtigden.

Volgens de VVD is het simpel. Wie wil werken moet de taal spreken. En wie dat niet wil, verdient geen uitkering. Maar zoals zo vaak met simpele redeneringen, de werkelijkheid is toch wat gecompliceerder. Hoe stel je bijvoorbeeld vast of iemand de taal niet wil of niet kàn spreken? En wat doe je met een voormalig gastarbeider van zestig die de taal niet spreekt? Laat je die voortaan gras eten?

De uitvoering van de bijstandswet is een taak van gemeenten. En de weinige bewegingsruimte die gemeenten krijgen hoort niet vanuit Den Haag beknot te worden omdat een kamerlid de krant wil halen. Wie niet wil werken heeft een probleem. En dan maakt het niet uit of je allochtoon of autochtoon bent. Natuurlijk moet van mensen geëist worden dat ze de taal onder de knie krijgen. Maar de werkelijkheid laat zich moeilijk vangen in stoere oneliners.

Ik weet wel dat het halen van de krant voor politici van groot belang is. En ik weet ook dat je de krant niet haalt met een genuanceerd verhaal. Stoere uitspraken, het liefst gericht tegen allochtonen doen het het best. Dat blijkt maar weer. Niemand is het oneens met de stelling dat mensen die in Nederland wonen ook onze taal moeten spreken. En niemand is het oneens met de stelling dat mensen die niet willen werken eigenlijk geen uitkering verdienen. Doe dan als kamerlid niet alsof dat wel zo is. Doe niet alsof gemeenten er met de pet (of moet ik zeggen hoofddoek) naar gooien.

Misschien ben ik de enige. Maar ik vind het vreemd dat Tweede Kamerleden een minister vragen stellen over de uitvoering (tot op detail) van gemeentelijke taken. Daar is een gemeenteraad voor. Het wordt tijd dat gemeenteraden hun wethouders vragen gaan stellen over de manier waarom men in Den Haag hun verantwoordelijkheden pakt. Zou je dan ook de krant halen?

 

Posted in: Uncategorized