Vol verwachting klopt mijn hart

Posted on 14 mei 2016

3


Op 14 mei 1966 werd de nog altijd populaire bisschop Bekkers vanuit de Bossche Sint Jan onder massale belangstelling uitgeleide gedaan en in St. Oedenrode begraven.
Bekkers was een hartelijke bruggenbouwer en een man van het volk. Hij presenteerde het evangelie als een uitnodiging om de liefde uitgangspunt voor gelovend leven te laten zijn en niet regels en wetten. Je geweten als maatstaf. Vandaag, 14 mei 2016, precies 50 jaar later, werd Gerard De Korte in dezelfde Sint Jan bisschop van ‘s-Hertogenbosch. Dat is geen toeval. Dat geeft hoop. Dat schept verwachtingen.

Er is de laatste decennia op veel plaatsen hard gewerkt om de kerk van Bekkers af te breken. Het moest anders. Het moest recht in de leer. Geloof ging niet meer om mensen, maar alleen om God. Je bent óf katholiek óf niet. En wat katholiek genoemd mag worden, staat vrij nauwkeurig omschreven. Mensen als de Osse pastoor Mennen kunnen dat haarfijn uitleggen. Recht is recht en krom is krom. Er is bij hen geen speld tussen te krijgen. De meeste gelovigen lopen uit de pas. Behalve een kleine, heilige restgroep.

Maar wie God zoekt in starre regels, een overdreven nadruk op traditie, een vrome houding en een reactionaire wil om alles (tegen beter weten in) toch vooral zo te houden als het was, komt bedrogen uit. De meeste gewone gelovigen zijn daar inmiddels achter. Velen geloven en handelen nog steeds vanuit liefde. Velen zoeken op de tast nog steeds naar God. Maar in een harteloze kerk vinden ze hem niet meer.

Maar er is hoop. Paus Franciscus slaat een andere toon aan. En met hem bisschop De Korte. Hun boodschap van liefde spreekt aan. Het gáát weer ergens over. Een levend geloof schept ruimte. Ruimte voor mensen om door hart en handen Gods aanwezigheid zichtbaar te maken. Wie slechts vroom leeft volgens regels en tradities, maar niets doet, behalve anderen de maat nemen, draagt in niets bij aan een betere wereld. Paus Franciscus en bisschop De Korte laten zien dat het anders kan. Vol verwachting klopt mijn hart.

 

Posted in: Uncategorized