Zwak vak afsluiten op een lager niveau

Posted on 28 april 2016

2


Soms lijken Tweede Kamerleden niet precies te weten wat ze willen. En soms willen ze dingen die met elkaar in tegenspraak zijn. Nog niet zo lang geleden werd de verplichte reken- en taaltoets ingevoerd. Dat was nodig omdat het niveau van veel leerlingen niet hoog genoeg was. Nu wil men dat leerlingen een zwak vak op een lager niveau kunnen afsluiten….

Het klinkt wel sympathiek natuurlijk. “Je moet het systeem aanpassen aan de student en niet de student aan het systeem.” En daar is iets voor te zeggen. Jammer alleen dat een diploma ook geldt als toegangsbewijs voor een vervolgopleiding. Als een leerling een zwak vak (meestal Engels, wiskunde of Nederlands), op een lager niveau mag afsluiten, dan is niet ieder diploma even veel waard.

Als leerlingen niet alle vakken op hetzelfde niveau hoeven te volgen, geeft dat voor een school veel administratieve en organisatorische rompslomp. En een diploma kan niet meer gebruikt worden als toegangsbewijs voor een vervolgopleiding. Je kunt je afvragen of zo’n maatregel wel verstandig is. Tenslotte zouden Tweede Kamerleden eens moeten kiezen wat ze willen. Een hoger niveau nastreven en dus een reken- en taaltoets invoeren. Of leerlingen die zwak zijn in Nederlands of wiskunde toch aan een diploma helpen. Kiezen is ook een vak.

 

 

Posted in: Uncategorized