Citotoets belangrijker dan schooladvies

Posted on 26 april 2016

1


Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen bij gelijke prestaties soms een lager advies dan kinderen van hoogopgeleide ouders. Een kwalijke zaak. Dat vindt ook minister Bussemaker. Daarom wil ze de wet veranderen. De citotoets moet voortaan leidend zijn en niet langer het advies van de leerkracht.

Het is toch wat. Blijkbaar gelooft de minister dat een momentopname van de citotoets een beter beeld geeft van een kind dan het schooladvies van een professional. En ze gelooft ook dat het leidend maken van een citotoets er voor zal zorgen dat kinderen gelijke kansen krijgen. Beide aannames kloppen niet.

Die citotoets is een momentopname. En geeft maar een zeer beperkt beeld van een leerling. Het zegt bijvoorbeeld niets over de intelligentie, motivatie en sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. En de leervorderingen van een kind zijn ook al bekend. Die worden al jarenlang bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Zelfs daarvoor is de citotoets dus niet nodig.

Als de citotoets leidend wordt, zullen ouders die dat kunnen betalen, hun kinderen nog meer dan nu, laten trainen door bureaus die een hogere citoscore beloven. Want zo’n toets is gewoon trainbaar. Ja, kinderen komen dan op een hoger niveau. Nee, ze kunnen dat niveau niet aan. Dat is slecht voor het onderwijs en dat is vooral ook slecht voor het kind.

Het is zo dat niet alle kinderen gelijke kansen krijgen. Dat ligt meestal echt niet aan een leerkracht die het talent van een kind met laagopgeleide ouders niet op waarde schat. Als de inspectie dat zou constateren, moet de school worden aangepakt. Dat lijkt me beter dan het veranderen van een systeem. Bussemaker wil met een simpele ingreep een reëel probleem oplossen. Dat maakt meer kapot dan dat het goed doet.

Minister Bussemaker, waarom investeert u niet in een betere lerarenopleiding? Waarom investeert u niet in kleinere klassen en een betere begeleiding van startende  docenten? Waarom komt u met een oplossing waarvan u de negatieve effecten kan voorspellen, terwijl er zoveel winst te behalen is met een betere begeleiding van kinderen? Het leidend maken van de citotoets is schadelijke symboolpolitiek.

 

 

 

 

 

Posted in: Uncategorized