Met twee jaar naar school

Posted on 24 april 2016

6


Het lijkt minister Bussemaker best een goed idee. Waarom gaan kinderen in de toekomst niet gewoon op hun tweede levensjaar naar school? Dan kunnen eventuele leerachterstanden nog vroeger worden opgespoord en aangepakt. En zolang het maar spelenderwijs gaat, vindt de PO-raad het best. Ik heb nog meer ideeën. Mij gaan de plannen van Bussemaker niet ver genoeg.

Waarom wachten tot het tweede levensjaar? We gunnen alle kinderen toch dezelfde kansen? Maar niet alle ouders bieden dezelfde opvoeding. En waarschijnlijk is de opvoeding van invloed op de leerprestaties later. Hoe eerder de overheid ingrijpt, hoe beter het dus is. Het moet toch mogelijk zijn een leerlijn te beschrijven vanaf de conceptie tot aan de kleuterschool?

Het moet allemaal wel evidence based natuurlijk. Maar volgens mij reageert een ongeboren vrucht al op prikkels van buitenaf. Ik stel voor dat aanstaande ouders een door de overheid verplicht programma afwerken om hun kind reeds voor de geboorte zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderwijs. Dat kan thuis natuurlijk. En de verloskundigenpraktijk kan de vorderingen van de foetus nauwkeurig bijhouden en beschrijven. Wanneer achterstanden gemeten worden, kan direct worden ingegrepen.

De band tussen moeder en kind staat de eerste dagen na de geboorte natuurlijk voorop. Maar zo ergens in de tweede week na de bevalling kunnen baby’s zich onder deskundige leiding en in kleine klasjes oefenen in het opheffen van het hoofd en andere nuttige vaardigheden die hen in hun latere leven zo goed van pas kunnen komen. Het is van belang dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. En daar kan niet vroeg genoeg mee begonnen worden.

Er zijn mensen die beweren dat niet alle kinderen gelijke kansen hebben omdat ze niet allemaal dezelfde genen hebben. Het gaat me te ver te pleiten daar van overheidswege op in te grijpen. Vooral omdat dat medisch gezien nog niet mogelijk is. Maar hoe eerder en hoe beter de overheid vat kan krijgen op de ontwikkeling van kinderen, hoe beter dat het is. Dat kun je toch niet aan ouders overlaten? Sorry, bij zo’n plan mag ik me enig sarcasme veroorloven, toch?

 

Posted in: Uncategorized