Onbetaalbare schoolkosten

Posted on 13 april 2016

0


Een groeiende groep MBO-leerlingen kan de schoolkosten niet langer betalen. Dat komt omdat hun ouders hiervoor minder geld krijgen van het rijk. Als niemand iets doet dan dreigt schooluitval. Dat schrijft de Volkskrant.

Net als de meeste mensen vindt minister Bussemaker het onaanvaardbaar wanneer leerlingen om financiële redenen geen onderwijs zouden kunnen volgen. Volgens haar drukken vooral de reiskosten zwaar op het budget. Vanaf volgend jaar krijgen leerlingen daarvoor een vergoeding. Maar daar heeft niemand nu iets aan.

Steeds meer ouders doen een beroep op de gemeente om de bezuinigingen van het rijk te compenseren. En steeds meer leerlingen doen een beroep op noodfondsen die de meeste onderwijsinstellingen hebben. Op zich is dat begrijpelijk. Gemeenten horen bij te springen wanneer de nood hoog is. En noodfondsen bestaan om de zelfde reden. Maar hier gaat volgens mij toch iets verkeerd.

Het kan niet de bedoeling zijn dat gemeenten rijks bezuinigingen op onderwijs moeten compenseren vanuit armoedebeleid. Maar als leerlingen anders niet naar school kunnen, zit er weinig anders op. Het is me wat. Onderwijsinstellingen kunnen de kosten voor leerlingen echt nog wel drukken. En dat moeten ze ook doen. Maar onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. En dat mag niet afhankelijk zijn van gemeentelijk beleid en noodfondsen van onderwijsinstellingen.

Posted in: Uncategorized