Wees eens wat minder streng in de leer

Posted on 9 april 2016

0


De katholieke kerk moet niet langer gelovigen veroordelen die zich niet strikt aan zijn regels houden. Dat vindt paus Franciscus. “Het geweten is doorslaggevend, niet de richtlijnen.” De leer verandert niet. Maar de manier waarop daarmee wordt omgegaan hopelijk wel.

Te vaak gebruikt de kerk het vermanende vingertje. Te vaak voelen gewone mensen zich niet gekend maar veroordeeld. Te vaak worden progressieve krachten ontkent of tegengewerkt. Te vaak zorgt het streven naar ‘heiligheid’ van sommigen, voor het vertrek van velen. Dat moet anders. Dat hoor ik Franciscus zeggen.

Het evangelie is er voor de mens. En niet andersom. Een kerk die er slechts is voor hen die haar niet nodig hebben, is nutteloos. Weg met het streven naar een heilige-rest-kerk voor weinigen. Streef naar een veilige en prettige plek voor velen. En zeker voor hen die het moeilijk hebben. Wees eens een beetje minder streng in de leer. Ontspan, het gaat om liefde. En dat is genoeg.

Posted in: Uncategorized