Krik zwakke scholen op met sterke leraar

Posted on 8 april 2016

5


Op papier is er geen speld tussen te krijgen. Goed onderwijs wordt gegeven door goede leraren. Zwakke scholen hebben dus betere leraren nodig. D’66, VVD en SP willen ervaren leerkrachten tijdelijk les laten geven op zwakke scholen. Dat zou goed zijn voor het onderwijs.

Helemaal onzin is het niet natuurlijk. Er wordt van alles beweerd. Maar er is slechts één factor van belang als het om goed onderwijs gaat. En dat is de kwaliteit van de leraar. Klassengrootte, onderwijssysteem, meer of minder ict, het heeft allemaal veel minder invloed op leerresultaten dan vaak gedacht. Maar een leraar kan een leerling maken of breken.

Toch is het niet zo dat zwakke scholen per definitie de zwakste leraren hebben. Soms ontstaat er een cultuur of systeem, waarin zelfs de beste leraar niet meer normaal kan functioneren. Soms verliezen scholen uit het oog waar het echt om gaat. Om interactie tussen leerlingen goede leraren bijvoorbeeld. Ik ken scholen waar onderwijs een bijzaak leek.

Ieder onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van leraren de cruciale factor is voor goed onderwijs. Eigenlijk is daar geen onderzoek voor nodig. Wie ooit zelf op school gezeten heeft weet dat uit ervaring. Een goede school biedt tijd en ruimte aan de professionaliteit van goede mensen.  En daar is nog heel veel winst te boeken.

Het plan om goede leraren te plaatsen op zwakke scholen is als idee niet slecht. Al lijkt het me praktisch nauwelijks uitvoerbaar. Maar er zijn vier plannen beter. Geef docenten de tijd en ruimte om hun werk uitmuntend te doen. Zorg dat docenten zich blijven ontwikkelen. Zorg voor een betere opleiding voor startende leraren. En zorg dat echt zwakke docenten niet langer voor de klas mogen staan.

Posted in: Uncategorized