Samenwerken?

Posted on 6 april 2016

3


Samenwerken is belangrijk. Want alleen kun je niet veel. Wie durft hardop te beweren dat hij het oneens is met die stelling? Toch wordt het belang van ‘samenwerken’ overschat vind ik. Ik zie althans ook clubjes mensen die veel samen praten, maar die geen problemen oplossen.

Wat had ik er als leerling en student een hekel aan. Groepsopdrachten maken, dat was niets voor mij. Mensen hielden zich niet aan afspraken. Of leverden niet de gewenste kwaliteit. In mijn eentje ging het sneller. En het eindproduct was beter. Tenminste dat vond ik.

Eigenlijk zit ik er nog steeds zo in. Waarom zou je samen oppakken wat je ook alleen kunt doen? Samenwerken is moeilijk. En kost relatief veel energie. Als het niet hoeft zou ik het vooral niet doen. Het risico is levensgroot dat als we allemaal verantwoordelijk zijn, niemand de verantwoordelijkheid oppakt.

Ik zat laatst bij een ‘casusoverleg’. Ik vond het ontluisterend. Met als agenda een Excelbestand vol namen, werden de problemen van mensen besproken en de ondernomen acties uitgewisseld. Wie schiet daar iets mee op? Ik ben niet per se geïnteresseerd in wat een ander doet. Zeker niet als er geen afspraken gemaakt worden om samen tot een beter totaalplan te komen.

Volgens mij moet het anders. Als het mijn verantwoordelijkheid is een opdracht uit te voeren, of een probleem op te lossen, dan ga ik dat doen. Als ik een probleem ervaar dat ik alleen niet op kan lossen, dan vraag ik hulp aan die persoon die me echt kan helpen. Samen komen we dan tot een beter plan. Het liefst een plan dat ik zelf kan uitvoeren.

Laat ik het eens duidelijk stellen. Hoe meer mensen ergens bij betrokken zijn, hoe groter de kans dat het mislukt. Wanneer je dreigt te verdrinken, mag je hopen dat er niet teveel mensen getuige van zijn. Niemand zal actie ondernemen. En je kans op overleven is vrij klein.

Onderzoekers beweren dat het aantal van drie getuigen optimaal is. Dan voelt iedereen zich persoonlijk verantwoordelijk. En heeft degene die actie onderneemt net voldoende back-up om niet zelf in de problemen te komen. Wie iets wil bereiken ontkomt niet aan samenwerking. Dat staat wel vast. Maar samenwerken is wel moeilijk.

Echt samenwerken is meer dan samen praten. En het is ook meer dan de taken efficiënt verdelen. Samenwerken gaat om het vinden van antwoorden die je alleen niet bedacht kon krijgen. Het gaat om het vragen van hulp bij problemen die je alleen niet op kunt lossen. Het gaat om leren van en met elkaar. Samenwerken is actie- en oplossingsgericht. We hebben in ons land nog veel te leren.

 

Posted in: Uncategorized